Bestraten | Uitzetten van de maten

Bestraten | Uitzetten van de maten

Bestraten en het uitzetten van de maten

We gaan nu beginnen met het uitzetten van de maten voor het zandbed waar de bestrating in komt te liggen. Hou deze maten ongeveer 15 cm breder aan dan de bestratingmaten. Dit geldt voor alle soorten bestratingen. In de volgende stappen behandelen we het zandbed, gaan we verder met bestraten en het uitzetten van de maten.

Het maken van een zandbed

Stap 1 De ruwe vorm uitsteken

Steek met een rechte spade de ruwe vorm uit. Dit hoeft niet zo precies omdat we later de exacte maten gaan bepalen.

Stap 2 Afgraven tot 20 cm

Graaf vervolgens de zwarte aarde af tot een diepte van 20 cm. Als je op zandgrond zit kun je volstaan met 10 cm. Zit je op hele slappe grond waar verzakkingen vaak optreden, informeer bij de buren, dan is het verstandig om zelfs 30 cm af te graven.

Stap 3 Aanstampen

Stamp vervolgens in het nu ontstane gat de aarde goed aan.

Stap 4 Inbrengen verdelen en aanstampen van vulzand

Ons advies is om vulzand in te brengen. Dit is de goedkoopste kwaliteit zand en prima geschikt voor bestraten.

Verdeel het vulzand met een balkje en controleer met de waterpas of het goed ligt.

Stamp het vulzand goed aan.

Stap 5 Natmaken van vulzand

Maak het vulzand goed nat met de tuinslang en laat het minimaal een halve dag inklinken.

Het uitzetten van de maat

Bepaal eerst het startpunt (de zogenaamde vaste maat) Bijvoorbeeld daar waar de bestrating moet aansluiten op de woning. Werk vanuit deze vaste maat. Deze vaste maat is dus een vast punt waar de bestrating een bepaalde hoogte moet hebben om goed aan te sluiten op een ander pad, het huis, de garage etc. Dus als je een pad naar je huis legt begin je bij het huis. Is het een oprit naar de garage, begin dan bij de garage.

Er zijn twee methodes voor een optimale maatvoering van je straatwerk:

  • Methode 1

    Met behulp van paaltjes en metselkoord. Dit is een vrij tijdrovende methode maar wel een methode waar weinig bij fout kan gaan. Deze methode wordt beschreven in STAP 6 en 7. Het grote nadeel van deze methode is dat als je per ongeluk struikelt over een paaltje of metselkoord dat je alle maten kwijt bent. Het metselkoord trekt namelijk het paaltje omver. Omdat je veel moet lopen en slepen met zand en stenen is deze kans nogal groot is onze ervaring.
  • Methode 2

    Met behulp van stenen die je op de juiste hoogte stelt. Hierover span je het metselkoord. Deze methode wordt door stratenmakers gebruikt en werkt snel en efficiënt. Het voordeel van deze methode is dat als je per ongeluk het metselkoord raakt de maat nog steeds goed blijft. De maat wordt namelijk bepaald door de hoogte van de steen waarover de draad gespannen is. Deze methode wordt beschreven in stap 8 en 9.

Methode 1, de maat bepalen met behulp van paaltjes en metselkoord

Stap 6 Paaltjes slaan

Sla bij het start punt een plaatje in de grond. Doe dit zo dat de binnenkant van het paaltje de buitenkant van je straatwerk wordt.

Met de volgende paaltjes zet je het patroon van de bestrating uit.

Stap 7 Metselkoord spannen

Span het metselkoord met behulp van de waterpas zo dat het horizontaal (voor een pad) of met het juiste afschot (voor een terras), staat. Om de 2 meter is prima. Bij iedere hoek en bocht sla je een paaltje in de grond. Controleer steeds met de waterpas. Doe dit precies en controleer de maten opnieuw als je per ongeluk tegen een paaltje aan gelopen bent. Zorg ook dat de lijnen horizontaal lopen aan de zijkanten van een pad.

Methode 2, de maat bepalen met behulp van steen en daaroverheen metselkoord

Stap 8 Steen aan de buitenkant

Leg een steen aan de buitenkant van het straatwerk in het zand. Sla deze steen met de rubber hamer op de juiste hoogte. Dat wil zeggen 0,5 a 1,0 cm hoger als de uiteindelijke maat i.v.m. het inklinken.

Leg nu verderop weer een steen en doe hetzelfde. Controleer met de waterpas de juiste hoogte.

Stap 9 Metselkoord spannen

Span nu een metselkoord over beide stenen heen en klem het vast met een andere steen. Dit metselkoord is nu je maat voor het bestraten. Het metselkoord zit dus 0,5 a 1,0 cm hoger dan de juiste maat. Het nieuwe straatwerk zal namelijk altijd nog iets inklinken

Wat voor materiaal heb je nodig om te bestraten 

Voordat je kunt beginnen met bestraten

Gereedschap voor het bestraten

Bestratingen – Uitzetten van de maten

Een goed zandbed maken

Bestraten van een pad

Bestraten van terras

Afwerken van het straatwerk

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven