Hoe bepaal je de levensduur van een product?

Hoe bepaal je de levensduur van een product?

Voor het bepalen van de restwaarde kunt u overleggen met de leverancier van het bedrijfsmiddel. Deze kan meestal goed inschatten wat het bedrijfsmiddel na verloop van tijd nog waard is. In principe is dat de technische levensduur van het bedrijfsmiddel, dus de periode totdat het helemaal versleten is.

Hoe bepaal je de economische levensduur?

Als een activa een aanschafwaarde van € 20.000 heeft, een restwaarde van € 5.000 heeft en een economische levensduur van 5 jaar, dan zijn de afschrijvingskosten per jaar (20.000 – 5.000) / 5= € 3.000. Het afschrijvingspercentage is dan dus 3000 / 20.000 = 15% per jaar.

Hoe lang mag een flat staan?

Een flatgebouw heeft doorgaans om die reden een kortere levensduur (30 tot 50 jaar) dan op zichzelf staande woningen waarvan iedere eigenaar zelf verantwoordelijk is voor de staat en het onderhoud van zijn bezit. Appartementencomplexen staan vaak ook niet op eigen grond maar op erfpacht grond van de gemeente.

Kan de economische levensduur langer dan technische levensduur?

Dikwijls is de technische levensduur langer dan de economische levensduur. Een werktuig, machine of apparaat kan vaak langer worden gebruikt dan de periode dat het economisch interessant is om het te gebruiken. Door moderne innovatie machines kan men vaak meer produceren in kortere tijd tegen lagere kosten.

Hoe bereken je de interestkosten?

bedrijfsresultaat / totale vermogen x 100%.

Hoe bereken je de vaste activa?

De waardering van de vaste activa op de balans is: waardering = aanschafprijs – afschrijvingen + of – herwaardering (IFRS of actuele waarde).

Wat is de economische levensduur?

Economische levensduur of economische gebruiksduur is, in bedrijfskundige zin, de maximale periode waarin een productiemiddel (bijvoorbeeld een machine) economisch verantwoord kan worden gebruikt.

Hoe lang gaat een bakstenen muur mee?

De kans dat je dan ook ooit terug nieuwe kosten dient te maken aan de gevel is bijzonder klein. Bakstenen gaan gemiddeld ruim honderd jaar mee en uiteraard maakt het daarbij niet uit voor welke precieze uitvoering je nu kiest. Bij steenstrips ligt dat wel even anders.

Hoe werden huizen in de jaren 30 gebouwd?

Vóór de oorlog werden de huizen namelijk gebouwd met kwalitatief sterke materialen (denk aan spouwmuren), waardoor de woningen in verhouding goed zijn gebouwd en dus van hoge kwaliteit zijn. Ook de indeling van een jaren ’30 huis is vaak niet zoals we tegenwoordig zijn gewend.

Wat is de technische levensduur van een duurzaam productiemiddel?

Technische levensduur; dit is de periode waarin het productiemiddel de prestaties kan leveren waar het voor is aangeschaft. Economische levensduur; dit is de periode waarin je het productiemiddel kan gebruiken, na deze levensduur kan het productiemiddel kapot gaan.

Wat is de economische levensduur van een machine?

De economische levensduur is de maximale periode waarin een productiemiddel, bijvoorbeeld een machine, economisch verantwoord gebruikt kan worden. Op het moment dat de kosten die nodig zijn om een productiemiddel draaiend te houden de ingecalculeerde kosten overtreffen, is de economische levensduur beëindigd.

Hoe bereken je rentabiliteit vreemd vermogen?

De Rentabiliteit vreemd vermogen is: Te betalen rente gedeeld door het gemiddelde vreemd vermogen, in dit geval de lening plus de crediteuren, keer 100 procent. Dit is hetzelfde als de gemiddelde rente die je over je leningen betaalt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven