Hoe bereken je de oppervlakte van een rond?

Hoe bereken je de oppervlakte van een rond?

Vuistregels

 1. Straal = r.
 2. Diameter = 2 · r.
 3. Pi =π ≈ 3,14.
 4. Oppervlakte = π · r 2
 5. Omtrek cirkel = 2 · π · r = π · diameter.

Wat is de formule om de oppervlakte van een cirkel te berekenen?

De oppervlakte van een cirkel is pi keer het kwadraat van de straal (A = π r²). Leer hoe je deze formule kunt gebruiken om de oppervlakte van een cirkel te bepalen als de diameter gegeven is.

Hoe bereken je de oppervlakte van de bodem van een cilinder?

Vuistregels

 1. Diameter = d.
 2. Straal = r.
 3. d = 2 · r.
 4. Hoogte = h.
 5. Oppervlakte cirkel = π · r 2
 6. Oppervlakte cilinder = 2 · π · r 2 + π · d · h.

Hoe bereken je de volume van een cirkel?

De straal is de afstand tussen het middelpunt van de cirkel en de rand. Vervolgens hoef je dit alleen nog te vermenigvuldigen met de hoogte (h). Dus inhoud = oppervlakte x hoogte = r^2 x π x h.

Hoe bereken je de oppervlakte van een bol?

De formule voor de opervlakte van een bol is 4*pi*r^2 Dus dan hoef je alleen maar de straal te bepalen en in te vullen en dan heb je het oppervlakte.

Hoe reken je de middellijn uit?

De diameter is gelijk aan twee keer de straal. Je kunt wat dat betreft ook de doorsnede van de cirkel meten om tot de diameter te komen. Je kunt de diameter berekenen door de straal te vermenigvuldigen met twee, wat gemakkelijk werkt wanneer je die al weet.

Wat is de formule van de oppervlakte van een driehoek?

De oppervlakte O van een driehoek is gelijk aan het halve product van de lengte van een zijde en de lengte van de hoogtelijn op die zijde. Anders geformuleerd: oppervlakte = basis × halve hoogte.

Hoe bereken je de inhoud van een kom?

Om de inhoud van een cilinder te berekenen, bepalen we eerst de oppervlakte van het grondvlak (cirkel) en vermenigvuldigen deze met de hoogte van de cilinder. Inhoud cilinder is dus oppervlakte cirkel (grondvlak) maal de hoogte van de cilinder. Meer wiskundig: inhoud cilinder = π * r2 * h.

Wat is de formule voor het volume van een bol?

De formule voor de inhoud van een bol is V = 4/3 πr³. Bekijk hoe deze formule gebruikt wordt in een voorbeeld waarbij de diameter van de bol gegeven is.

Hoe bereken je volume met straal?

Als we een bol hebben met een diameter van 10 cm, is de straal dus 5 cm. Het volume van deze bol is dan: volume bol = 4/3 x π x 5³ = 523,6 cm³

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven