Hoe gebruik je namelijk in een zin?

Hoe gebruik je namelijk in een zin?

Namelijk wordt gebruikt om een opsomming in te leiden waarbij alle leden bij de naam worden genoemd. De betekenis van namelijk is bij een opsomming te omschrijven als ’te weten’.

Hoe gebruik je punt?

Een leesteken is een teken dat wordt gebruikt om een tekst beter te kunnen lezen en te kunnen begrijpen. Een punt zie je ook terug bij afkortingen en getallen. Aan het einde van een zin schrijf je (meestal) een punt. Daarmee laat je zien dat de zin is afgelopen.

Hoe gebruik je de dubbele punt?

Een dubbele punt gebruiken we vóór een opsomming, een citaat, een verklaring, aankondiging, omschrijving, toelichting, conclusie of gedachte. Er komt geen spatie vóór een dubbele punt, wel erna.

Hoe schrijf ik met leestekens?

Gebruik de juiste leestekens

  • aanhalingstekens: zet een punt of een vraagteken steeds binnen de aanhalingstekens.
  • Kondig een opsomming, een uitleg, een citaat of een reden aan met een dubbele punt.
  • Vermijd verwarring: gebruik nauwelijks gedachtestreepjes en haakjes.
  • Gebruik een komma.

Hoe gebruik je punt komma?

Met een puntkomma combineren we twee zinnen tot één langere zin. De puntkomma houdt het midden tussen de komma en de punt. Net als de punt sluit de puntkomma een zin af, maar tegelijkertijd maakt ze duidelijk dat er een nauwe band is met de volgende zin.

Hoe schrijf ik namelijk?

De correcte spelling is namelijk.

Waar moeten punten?

Punten, komma’s, dubbele punt, vraagteken, uitroepteken. Punten zet je aan het einde van de zin om aan te geven dat de zin eindigt. Ook kom je vaak punten tegen tussen de letters van afkortingen. Vaak zie je dat de afkortingen die voluit worden uitgesproken punten krijgen.

Wat volgt er na een dubbele punt?

Na een dubbele punt volgt doorgaans een citaat, een opsomming of een verklaring. Een citaat na een dubbele punt begint altijd met een hoofdletter.

Hoe schrijf je opsommingen?

De zin die de opsomming inleidt, eindigt met een dubbele punt. Elk onderdeel van de opsomming begint met een kleine letter en eindigt met een puntkomma; alleen het laatste onderdeel van de opsomming krijgt een punt.

Hoe maak ik leestekens op de computer?

Houd hiervoor de linker ALT-toets ingedrukt en voer de betreffende 3-cijferige ALT-code in op het numerieke gedeelte van het toetsenbord (bijvoorbeeld 138 voor è, 130 voor é en 137 voor ë). Werkt het niet? Deactiveer dan de NumLock-toets.

Hoe heet de punt komma?

Een puntkomma of een kommapunt is een leesteken dat bestaat uit een punt en een komma onder elkaar. Omdat de puntkomma midden in een zin wordt geschreven, komt er nooit een hoofdletter achter, tenzij er een eigennaam op het leesteken volgt.

Welk teken voor een opsomming?

Elk onderdeel begint met een kleine letter. Na de leden van de opsomming staan doorgaans puntkomma’s en na het laatste lid een punt. Als de opsomming bestaat uit erg korte delen, kunnen in plaats van puntkomma’s ook komma’s gebruikt worden, of kunnen alle leestekens achterwege blijven.

Hoe gebruik je namelijk in een zin?

Hoe gebruik je namelijk in een zin?

Namelijk wordt gebruikt om een opsomming in te leiden waarbij alle leden bij de naam worden genoemd. De betekenis van namelijk is bij een opsomming te omschrijven als ’te weten’.

Is namelijk een verklaring?

namelijk = namelijk bijwoordUitspraak: [ˈnamələk] verklaring> Voorbeelden: `De bank is dicht, het is namelijk zondag.

Is het namelijk of namenlijk?

De correcte spelling is namelijk.

Wat voor soort woord is namelijk?

Wat is een ander woord voor namelijk? Andere woorden voor namelijk zijn en wel en immers.

Hoe gebruik je immers?

Immers en namelijk worden allebei gebruikt om een redengevend verband uit te drukken, maar er is een klein verschil in betekenis. Immers drukt uit dat de reden of het argument als bekend of als algemeen erkend wordt beschouwd. Bij namelijk gaat het om een nieuwe reden of een nieuw argument.

Hoe gebruik je het woord echter?

Echter kan gebruikt worden als eerste woord van een zin, om een tegenstelling met de vorige zin uit te drukken. Het staat dan in de zogeheten aanloop en valt buiten de eigenlijke zin. Na de komma komt altijd eerst het onderwerp en dan pas het vervoegde werkwoord.

Wat is de afkorting van nummer?

Voor nummer wordt de afkorting nr. gebruikt.

Wat is de betekenis van Immers?

im·mers (bijwoord) 1want, namelijk: vreemd dat hij er niet is, hij zou immers komen? 2toch: jij komt immers ook?

Wat voor woordsoort is raar?

Bijvoeglijk naamwoord Ja dat vond ik zelf eerst ook raar, maar dankzij de schaduw van mijn paraplu ging mijn lichaamstemperatuur aanzienlijk omlaag.

Is mijn een bijvoeglijk naamwoord?

Bijvoeglijke naamwoorden krijgen bij enkelvoudige het-woorden een buigings-e als ze worden voorafgegaan door het lidwoord het, een aanwijzend voornaamwoord (dit, dat) of een bezittelijk voornaamwoord (mijn, je, jouw, uw, zijn, haar, ons, jullie, hun).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven