Hoe noem je een mengsel van waterstof en zuurstof?

Hoe noem je een mengsel van waterstof en zuurstof?

Knalgas is een explosief mengsel van waterstofgas (H2) en zuurstofgas (O2) in de volumeverhouding 2:1. De verbranding van knalgas is sterk exotherm: er ontstaat veel energie: 286 kilojoule per mol waterstof.

Wat is de volledige verbranding van waterstof?

Bij de verbranding van waterstof met zuurstof ontstaat zuiver water. Bij dit proces hebben we geen last van de vervuilende organische afvalstoffen die ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstof. Maar als we waterstof verbranden met lucht – zoals in veel gevallen gebruikelijk is – ontstaan wel stikstofoxiden.

Wat is de Reactievergelijking voor de verbranding van waterstof?

Waterstof is H2, niet H2O. En als je waterstof verbrandt via de reactievergelijking 2 H2 + O2 –> 2 H2O, dan zie je dat daar inderdaad alleen maar zuiver water (H2O) uitkomt.

Is waterstof een alternatief?

Waterstof wordt vooral genoemd als alternatief in woonwijken waar de toepassing van warmtepompen lastig is en waar geen warmtenet bestaat. Ook voor historische gebouwen waar doeltreffende isolatie onmogelijk is en al een verwarmingsinfrastructuur bestaat, kan waterstof uitkomst bieden.

Wat betekent knalgas?

een mengsel van 2 delen waterstof en i deel zuurstof (of overeenkomstige hoeveelheid lucht), dat door een vonk tot ontploffing kan worden gebracht. Bij andere mengverhoudingen kan de explosie uitblijven; als meer dan 67% waterstof aanwezig is, krijgt men geen explosie maar geleidelijke verbranding.

Wat is de volledige verbranding van butaan?

Als je de balans maakt voor de verbranding van butaan zie je dat je 6.5 keer zoveel O2 nodig hebt. Omdat we per conventie geen breuken toelaten in de (eenvoudigst mogelijke) reactievergelijking wordt vaak “2 C4H10 + 13 O2” geschreven, maar je ziet dat de verhoudingen hetzelfde blijven.

Hoeveel Mol zuurstof is nodig als je 8 gram waterstof verbrandt?

Octaan heeft 8 koolstofatomen. Die reageren inderdaad tot 8 CO2, maar octaan heeft per molecuul ook 18 waterstofatomen, die reageren tot 9 H2O en daarvoor is 4,5 (mol) O2 nodig. De kloppende reactievergelijking is dus: C8H8 + 12,5 O2 → 8 CO2 + 9 H2O.

Wat is de Reactievergelijking van koolstof?

Bij een volledige verbranding van koolstof ontstaat er koolstofdioxide. Reactieschema voor de volledige verbranding van koolstof: koolstof + zuurstof →→ koolstofdioxide.

Hoe kom je aan waterstof?

Hoe wordt waterstof geproduceerd? Het reformeren van aardgas door toevoeging van warmte is momenteel de meest rendabele methode om waterstof te produceren. Via elektrolyse wordt waterstof geproduceerd met behulp van een elektrische stroom die water scheidt in waterstof en zuurstof.

Hoe noem je een mengsel van waterstof en zuurstof?

Hoe noem je een mengsel van waterstof en zuurstof?

Knalgas is een explosief mengsel van waterstofgas (H2) en zuurstofgas (O2) in de volumeverhouding 2:1. De verbranding van knalgas is sterk exotherm: er ontstaat veel energie: 286 kilojoule per mol waterstof.

Hoeveel elektronen heeft een waterstof atoom?

Het waterstofatoom, aangeduid als H, bevat een kern met een proton en het bevat een een elektron.

Is waterstof stabiel?

De meest voorkomende stabiele isotoop van waterstof (1H) heeft slechts één proton en geen neutronen in de kern en wordt ook wel protium genoemd. Hiermee is waterstof het enige element dat een isotoop zonder neutronen heeft. Het derde waterstofisotoop is tritium (3H of T).

Is waterstof een alternatief?

Waterstof wordt vooral genoemd als alternatief in woonwijken waar de toepassing van warmtepompen lastig is en waar geen warmtenet bestaat. Ook voor historische gebouwen waar doeltreffende isolatie onmogelijk is en al een verwarmingsinfrastructuur bestaat, kan waterstof uitkomst bieden.

Hoeveel waterstof is er op aarde?

Ook op aarde is veel waterstof: zo’n 2/3 van alle moleculen bevat een of meer waterstofatomen. Denk maar aan water, dat bestaat uit 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom (H₂O).

Waaruit bestaat een waterstofatoom?

Een waterstofatoom is opgebouwd uit 1 proton in de kern en 1 elektron, dat om het proton heen beweegt. Waterstof is een molecuul (H₂) dat is opgebouwd uit twee waterstofatomen (H). Waterstof komt veel voor op aarde maar is altijd verbonden met andere atomen.

Wat zijn de eigenschappen van waterstof?

Waterstof (H2) is het ‘eerste’ element van het periodieke systeem en daardoor het meest eenvoudig chemisch element. Het is in normale omgevingscondities een kleurloos, reukloos, niet-corrosief, niet-oxiderend, niet-radioactief, niet-kankerverwekkend en niet-toxisch gas met volgende karakterisiteken.

Is waterstof gevaarlijker dan aardgas?

Waterstof wordt al decennialang op grote schaal veilig gebruikt in de industrie en de chemie. Door deze eigenschappen wordt waterstof terecht gezien als een gevaarlijke stof, maar dat maakt waterstof niet per se gevaarlijker dan andere brandstoffen, zoals aardgas of benzine.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven