Hoe schrijf je applaudisseren?

Hoe schrijf je applaudisseren?

applaudisseren = applaudisseren werkw. Uitspraak: [ɑplɑudi`serə(n)] Verbuigingen: applaudisseerde (verl. tijd enkelv.) Verbuigingen: heeft geapplaudisseerd (volt.

Wat is de betekenis van applaudisseren?

applaudisseren – regelmatig werkwoord uitspraak: ap-plau-dis-se-ren 1. een aantal keren je handen tegen elkaar slaan uit bewondering voor iets ♢ na het concert applaudisseerde het publiek enthousiast Regelmatig werkwoord: ap-plau-dis-se-re…

Wat is de verleden tijd van applaudisseren?

applaudisseren/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van applaudisseren
onbepaalde wijs lang
tegenwoordig (v.t.t.) heb geapplaudisseerd hebben geapplaudisseerd
verleden (v.v.t.) had geapplaudisseerd hadden geapplaudisseerd
toekomend (v.t.t.t.) zal geapplaudisseerd hebben zullen geapplaudisseerd hebben

Wat is een standaardtaal?

We verstaan onder de Nederlandse standaardtaal het Nederlands dat algemeen bruikbaar is in het publieke domein, dat wil zeggen in alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media.

Wat is de carriere?

Caren is een veilig zorgnetwerk voor iedereen die zorg krijgt of zorg geeft. Met Caren kun je afspraken maken en taken verdelen. Maar ook elkaar op de hoogte houden en contact leggen met de zorgorganisatie.

Wat is oubollig?

De betekenis van oubollig wordt steeds negatiever. Rond de jaren tachtig namen de woordenboeken bij oubollig betekenissen op als ‘koddig’ en ‘ruw-komisch’. In de jaren negentig en de jaren nul kwamen daar betekenissen als ‘flauw’, ‘benepen’, ‘kneuterig’, ‘niet verrassend’ en ‘ouderwets’ bij.

Waarom applaudisseren we?

Een studie heeft zelfs uitgewezen dat de contributie die mensen leveren aan een applaus minder te maken heeft met hun mening over de voorstelling en meer met het gedrag van de collectieve groep. Applaudisseren is dus ook een sociale aangelegenheid. Daarnaast is het een beleefdheidsvorm.

Is applaus een werkwoord?

Afleiding van het verouderde applaudissement ‘applaus’. Een opvallend behoudende vorm, gezien de vervanging door een kortere vorm bij het zn. , en de corresponderende werkwoorden Frans applaudir, Engels applaud en Duits applaudiren, alle 16e-eeuws of eerder en rechtstreeks teruggaand op Latijn applaudere.

Is het verfde of Verfte?

verven/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van verven
onbepaalde wijs
tegenwoordig (o.t.t.) verf verft
verleden (o.v.t.) verfde verfde
toekomend (o.t.t.t.) zal verven zult/zal verven

Wie spreekt standaardtaal?

In formele, officiële of zakelijke situaties wordt standaardtaal gebruikt: een leraar die voor de klas staat, een werknemer die een presentatie geeft, een nieuwslezer die berichten voorleest.

Wat zijn de kenmerken van standaardtaal?

Tot de typische kenmerken van een standaardtaal behoren : een toonaangevend woordenboek waarin de woordenschat van een taal is opgenomen (bijvoorbeeld, de @Grote Van Dale [Nederlandstalige webstek van het Van Dale Taalweb. Men kan er naar woorden zoeken in de online versie van het woordenboek Grote Van Dale]);

Is het oudbollig of oubollig?

De correcte spelling is oubollig.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven