Hoe ver moet een auto uit de bocht staan?

Hoe ver moet een auto uit de bocht staan?

In een zone van vijf meter voor en na een oversteekplaats. In een zone van vijf meter voor en na een bocht. Bij een bushalte (passagiers laten in- of uitstappen mag hier wel, zolang het de bus niet hindert)

Hoe ver moet je van een hoek parkeren?

Het stilstaan om te laden of te lossen of onmiddellijk in/uit laten stappen van passagiers mag wel. Er zijn nog enkele situaties waar het niet is toegestaan om te parkeren/stilstaan: Kruispunten: binnen 5 meter van een hoek van de straat/kruispunt, mag je niet parkeren.

Hoeveel afstand houden bij parkeren?

Eén meter afstand houden. het verboden is te parkeren op minder dan 1meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen.

Hoe ver van voetpad parkeren?

Op de rijbaan op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen. In de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naast bijgelegen rand van de dwarsrijbaan.

Waar mag je parkeren in een woonwijk?

In principe is parkeren op de weg of op parkeerplaatsen niet verboden tenzij het zorgt voor gevaarlijke situaties of verkeershinder. Daarnaast kunnen verkeersborden parkeren wel verbieden of beperken. Gemeentes kunnen zelf kiezen om extra regels toe te voegen met betrekking tot parkeren.

Hoe ver mag je van een zebrapad parkeren?

Op de rijbaan mag je niet stilstaan of parkeren op een zebrapad. Dat verbod geldt ook op minder dan 5 meter voor het zebrapad. Voorbij het zebrapad mag je wel stilstaan en parkeren.

Hoe dicht bij een bocht mag je parkeren?

Bij kruispunten, een kruising of splitsing van wegen mag tot op een afstand van 5 meter niet geparkeerd worden, in de bocht van een doorgaande weg mag dit in beginsel wel. Op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet 1994 is het echter een ieder verboden zich zo te gedragen dat een gevaar of hinder veroorzaakt kan worden.

Hoeveel afstand moet je houden binnen de bebouwde kom?

Binnen de bebouwde kom moet je minimum 1 meter zijdelingse afstand houden als je een gebruiker van een voortbewegingstoestel op de rijbaan wil inhalen. Buiten de bebouwde kom moet je minstens 1,5 meter afstand houden bij het inhalen.

Hoeveel afstand moet je houden op de weg?

Voor een veilige afstand moet er minstens twee seconden tussen zitten. Houd er rekening mee dat je bij regen en slecht zicht een grotere afstand moet aanhouden dan twee seconden.

Hoe ver moet je van een zebrapad parkeren?

Hoe ver mag je naast het zebrapad lopen?

Als er binnen een afstand van 20 meter (tot 31/5/19 : 30 meter)een oversteekplaats voor voetgangers of een zebrapad is, dan moeten voetgangers dat gebruiken. Deze twee borden duiden een oversteekplaats voor voetgangers aan. Het blauwe aanwijzingsbord staat bij de oversteekplaats, zoals je op de afbeelding kunt zien.

Waar mag je op straat parkeren?

Buiten op de aangelegde parkeerplaatsen (die zich buiten de rijbaan bevinden) is het toegelaten te parkeren op de rijbaan zelf, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met bovenstaande opgesomde reglementen : niet op de trottoirs of verhoogde (gras)bermen. vrije doorgang van minstens 3 meter.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven