Hoe werkt een artikel 12 procedure?

Hoe werkt een artikel 12 procedure?

De term artikel 12 Sv-procedure (formeel beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten) verwijst naar artikel 12 van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering. Het gerechtshof toetst of een vervolging van verdachte haalbaar zou zijn en of die vervolging opportuun is. …

Wat houd artikel 12 in?

12 Sv) Het Openbaar Ministerie bepaalt welke strafbare feiten het voor de strafrechter wil brengen. De officier van justitie beoordeelt onder meer of het feit bewezen kan worden en of het algemeen belang gediend is bij vervolging. …

Welke mogelijkheden hebben burgers OM een vervolging af te dwingen wanneer het OM besluit OM niet te vervolgen?

161 Sv is een ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit bevoegd daarvan aangifte of klacht te doen. Het slachtoffer kan niet alleen aangifte doen of een klacht indienen, maar kan ook trachten daadwerkelijk vervolging af te dwingen via een klachtprocedure bij het gerechtshof.

Wat is vervolgen OM?

Het OM bepaalt wie voor de strafrechter moet verschijnen, en voor welk strafbaar feit. De hoofdtaken van het OM zijn: opsporing van strafbare feiten; vervolging van strafbare feiten; toezicht op de uitvoering van strafvonnissen; en oog houden voor slachtoffers.

Wat doet ovj?

De officier van justitie vertegenwoordigt het OM. Meestal begint een strafzaak bij de politie. De officier van justitie besluit vervolgens wel of niet te vervolgen. Bij vervolging doet de rechter een uitspraak (vonnis).

Wat is een sepot?

De officier van justitie kan op basis van Artikel 167 Wetboek van Strafvordering besluiten om een strafbaar feit, op grond van het algemeen belang, niet in behandeling te nemen. Wanneer de officier van justitie besluit uw zaak niet in behandeling te nemen wordt dat een sepot genoemd.

Wat is een politiesepot?

Het afzien van verdere vervolging van een strafbaar feit door de politie, op grond van beleidsregels van het Openbaar Ministerie.

Is het Openbaar Ministerie verplicht om vervolging in te stellen?

Op grond van het zogeheten opportuniteitsbeginsel kan het Openbaar Ministerie besluiten niet tot vervolging over te gaan. Technisch gezien is vervolging hier wel mogelijk, maar het OM overweegt steeds of een vervolging al dan niet opportuun is. Het doorslaggevende element hierbij is het openbaar belang.

Welke 3 beslissingen kan de officier van justitie nemen?

Er zijn 3 uitkomsten: 1. de rechter beslist over de straf die de verdachte krijgt, 2. de officier van justitie bepaalt zelf de straf of 3. de verdachte wordt niet verder vervolgd (sepot). Lees welke beslissingen de officier van justitie kan nemen en wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing.

Wat is vervolgd worden?

vervolgen – Werkwoord 1. (ov) een handeling voortzetten of de draad opnieuw opnemen ♢ “Dit is niet aanvaardbaar”, vervolgde hij nadat het rumoer wat bedaard was. 2. (ov) niet rusten voor iemand bestraft of geweld aangedaan is ♢ In de Tweede Wereldoorlog werden Sinti…

Wat is het verschil tussen opsporen en vervolgen?

De hoofdtaken van het OM zijn: leiding geven aan de politie bij het opsporen van strafbare feiten. strafbare feiten vervolgen en verdachten voor de rechter brengen. afdoen van strafbare feiten zonder tussenkomst van een rechter.

Wat zijn de taken van het OM?

Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven