Hoeveel elektronen kunnen er maximaal in de eerste schil zitten van een atoom Volgens de theorie van Niels Bohr?

Hoeveel elektronen kunnen er maximaal in de eerste schil zitten van een atoom Volgens de theorie van Niels Bohr?

Een schil met rangnummer n kan maximaal 2n2 elektronen bevatten, zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Een natriumatoom bijvoorbeeld heeft elf elektronen. In de stabiele toestand zitten er dus 2 elektronen in de K-schil, 8 in de L-schil en het laatste elektron zit in de M-schil.

Hoe komt een binding tussen twee atomen van een niet metaal tot stand?

Een atoombinding is een binding tussen niet-metaal atomen. Het wordt ook wel een covalente binding genoemd. Bij een atoombinding worden de atomen aan elkaar gebonden door een zogenaamd gemeenschappelijk elektronenpaar. Hierbij dragen beide atomen 1 valentie-elektron bij aan de binding.

Waarom staan metalen elektronen af?

Doordat ze gemakkelijk elektronen afstaan zijn metalen sterke reductoren: in redoxreacties staan metaalatomen hun vrije elektronen af aan oxidatoren, waarbij een zout gevormd wordt. Deze metalen vormen 1+ en 2+ positief geladen ionen die de elektronen uit hun s-schillen kwijt zijn.

Waarom geven metalen elektronen af?

Eén voorstelling van metaalbinding is dat het metaal een rooster vormt van positieve metaalionen met daartussen vrije, beweeglijke elektronen. Tussen deze tegengesteld geladen ionen en elektronen heersen sterke elektrische aantrekkingskrachten die het geheel stevig aan elkaar houden.

Hoeveel elektronen zitten er in de eerste tweede derde en vierde schil volgens het Atoommodel van Bohr?

Het magnetisch spinkwantumgetal

nummer en letter van schil (n) aantal elektronen per schil
1 K 2
2 L 8
3 M 18
4 N 32

Welke bindingen worden verbroken bij het verhitten van metalen?

Kookpunt: temperatuur waarbij de intermoleculaire bindingen worden verbroken. Ontleden/chemische reactie: atoombinding wordt verbroken. Een stof geleidt alleen stroom indien er deeltjes aanwezig zijn die de elektronenstroom kunnen doorgeven. Het blijkt dat dit het geval is bij zowel metalen als zouten.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven