Is 2 een kwadraat?

Is 2 een kwadraat?

Ken de kwadraten 22 = 4, want 2 x 2 = 4. 32 = 9, want 3 x 3 = 9. Enzovoort. Kwadrateren is het vermenigvuldigen van een getal met zichzelf.

Waarom kwadraat?

De term kwadraat wordt in het Nederlands ook gebruikt om bepaalde begrippen te versterken of te benadrukken. Bijvoorbeeld: Die persoon is een ezel in het kwadraat – die persoon is erg dom. Dat is lekker in het kwadraat – dat is bijzonder lekker.

Hoe schrijf je het kwadraat?

Hoe typ je een Kwadraat? (²)

Wat is kwadraten in wiskunde?

[wiskunde] Het kwadraat van een getal is dat getal dat verkregen wordt door het oorspronkelijke getal met zichzelf te vermenigvuldigen.

Wat betekent 2 in het kwadraat?

het resultaat dat je krijgt als je een getal met zichzelf vermenigvuldigt ♢ het kwadraat van 2 is 4, want 2 x 2 = 4 Zelfstandig naamwoord: kwa-draat het kwadra… …

Wat is het kwadraat van 900?

Lijst met kwadraten

i i2
28 784
29 841
30 900
31 961

Hoe werkt het kwadraat?

Wanneer je een getal vermenigvuldigt met zichzelf omschrijf je dat als het kwadraat van dat getal. Er is een speciale notatie voor kwadraten. De notatie van het kwadraat van 4, bijvoorbeeld, is 42. Voor het kwadrateren van negatieve getallen zijn aparte regels van toepassing.

Wat is het kwadraat?

Quadraat of vierkant noemt men in de meetkunde een vierhoek met gelijke zijden en gelijke hoeken. Men bepaalt zijn inhoud door het product te nemen van de lengten van twee zijner zijden of liever door de lengte van ééne zijner zijden met zich zelve te vermenigvuldigen, dat is, tot de tweedemagt te verheffen.

Wat is twaalf in het kwadraat?

Het kwadraat is een getal dat je krijgt als je een getal vermenigvuldigt met nog een keer dat getal. Het kwadraat van vijf is bijvoorbeeld vijf keer vijf. Het kwadraat van vijf is dus vijfentwintig. Je kunt je dit voorstellen als het uitrekenen van de oppervlakte van een vierkant.

Hoe werkt een kwadraat?

Wanneer je een getal vermenigvuldigt met zichzelf omschrijf je dat als het kwadraat van dat getal. De notatie van het kwadraat van 4, bijvoorbeeld, is 42. Voor het kwadrateren van negatieve getallen zijn aparte regels van toepassing.

Wat betekent een 2 boven een cijfer?

Een machtsverheffing bestaat altijd uit twee getallen: Een grondgetal en de exponent. Wanneer de exponent een twee is, wordt het grondgetal met zichzelf vermenigvuldigd. De uitkomst van de vermenigvuldiging is dan een kwadraat.

Wat is een kwadraat meter?

Lengte X breedte = VIERKANTE METER Een voetbalveld heeft bijvoorbeeld vaak een lengte van 100 meter, bij een breedte van 50 meter. Dit betekent 100 x 50 = 5.000 vierkante meter.

Is 2 een kwadraat?

Is 2 een kwadraat?

Ken de kwadraten 22 = 4, want 2 x 2 = 4. 32 = 9, want 3 x 3 = 9. Enzovoort. Kwadrateren is het vermenigvuldigen van een getal met zichzelf.

Wat is 4²?

Het kwadraat van 4 = 42 = 4 · 4 = 16.

Wat komt na kwadraat?

Het verband met het begrip vierkant wordt duidelijk als men bedenkt dat de oppervlakte van een vierkant gelijk is aan het kwadraat van de lengte van de zijden. De inverse van het kwadraat van niet-negatieve getallen is de vierkantswortel.

Wat is het kwadraat van 165?

Eigenschappen van het getal 165

Factorisatie 3 * 5 * 11
Octaal 245
Duodecimaal 119
Hexadecimaal a5
Kwadraat 27225

Wat betekent 2 in het kwadraat?

het resultaat dat je krijgt als je een getal met zichzelf vermenigvuldigt ♢ het kwadraat van 2 is 4, want 2 x 2 = 4 Zelfstandig naamwoord: kwa-draat het kwadra… …

Wat is het kwadraat van 900?

Lijst met kwadraten

i i2
28 784
29 841
30 900
31 961

Hoe noem je de wiskundige bewerking 2 kwadraat is 4?

Machtsverheffen is herhaald vermenigvuldigen. Het bekendste voorbeeld van machtsverheffen is het kwadraat, bijvoorbeeld 42 (spreek uit: vier kwadraat). Voor het uitrekenen van het verschil tussen twee kwadraten, kun je ook deze formule gebruiken: a2 – b2 = (a + b) x (a – b)

Wat betekent een 2 boven een cijfer?

Een machtsverheffing bestaat altijd uit twee getallen: Een grondgetal en de exponent. Wanneer de exponent een twee is, wordt het grondgetal met zichzelf vermenigvuldigd. De uitkomst van de vermenigvuldiging is dan een kwadraat.

Wat is het kwadraat van 48?

1 1 26
21 441 46
22 484 47
23 529 48
24 576 49

Wat is het kwadraat van 98?

Eigenschappen van het getal 98

Factorisatie 2 * 7 * 7
Kwadraat 9604
Wortel 9.8994949366117
Natuurlijk logaritme 4.5849674786706
Decimaal logaritme 1.9912260756925

Wat is het kwadraat van 0?

Je krijgt het kwadraat door het getal met zichzelf te vermenigvuldigen. Als je alleen naar de gehele getallen kijkt dan krijg je het volgende rijtje kwadraten: 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, Het woord ‘kwadraat’ komt van het latijnse woord quadratus, wat vierkant betekent.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven