Is het bereik van een gedrukt medium hetzelfde als de oplage?

Is het bereik van een gedrukt medium hetzelfde als de oplage?

De oplage van een boek is het aantal exemplaren dat in één keer wordt gedrukt. De oplage van een uitgave vormt in beginsel het bereik van het betreffende medium.

Wat is een oplage verklaring?

Oplage categoriën De oplageverklaring is verdeeld in drie hoofdcategorieën: betaalde kernoplage, gerichte verspreiding en overige verspreiding. De eerste hoofdcategorie bevat alles wat betaald is, legt Bohlander uit. “Dus losse verkoop, abonnementen, leesportefeuilles en lidmaatschapsabonnementen.

Is dekking belangrijker dan bereik?

Dekking. De dekking is hetzelfde als het bereik, maar dan in procenten. De dekking kan als volgt berekend worden: het aantal bereikte personen gedeeld door het totaal aantal personen x 100%. Voorbeeld.

Wat is mediabereik?

Betekenis: Bereik Het bereik is het aantal mensen dat wordt bereikt met een advertentie, website of uitgave. De term wordt in traditionele marketing veel gebruikt als wordt gesproken over kranten en tijdschriften.

Wat is een attest opdracht?

In een ‘attest’-opdracht heeft de conclusie van de accountant betrekking op een expliciete bewering van de verantwoordelijke partij. De bewering is de conclusie die de verantwoordelijke partij zelf trekt, op basis van bepaalde van toepassing zijnde cirteria, ten aanzien van het object van onderzoek.

Wat is een Inleenverklaring?

De inleenverklaring betreft een verklaring die door een accountant wordt afgegeven veelal op verzoek van een derde, de inlener. Indien deze zijn verplichtingen niet nakomt, kan de belas- tingdienst ook de inlener hiervoor aansprakelijk stellen. Dit wordt inleners- aansprakelijkheid genoemd.

Wat is bereik marketing?

Het bereik is het aantal mensen dat wordt bereikt met een advertentie, website of uitgave. De term wordt in traditionele marketing veel gebruikt als wordt gesproken over kranten en tijdschriften.

Wat is een aan assurance verwante opdracht?

Aan assurance verwante opdrachten. Bij deze vorm van dienstverlening verstrekt de accountant geen zekerheid. Wel gebruikt de accountant zijn expertise op het gebied van verslaggeving en rapportering. Te denken valt aan het samenstellen van jaarrekeningen en het uitbrengen van rapportages over feitelijke bevindingen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven