Is meneer mevrouw met hoofdletter?

Is meneer mevrouw met hoofdletter?

Gebruik Geachte (formeel) of Beste (informeel). Schrijf mevrouw en heer met een kleine letter. Zet na de aanhef een komma, en begin de eerste zin met een hoofdletter.

Is de heer met hoofdletter?

Geachte krijgt een hoofdletter omdat de aanhef (een soort zin) hier begint. Het woord heer krijgt een kleine letter; het is geen naam, en er zijn maar weinig woorden die uit eerbied een hoofdletter krijgen (bijvoorbeeld Hare Majesteit en Hemelse Vader).

Is het Geachte heer mevrouw of Geachte heer mevrouw?

Als u de naam en het geslacht van de geadresseerde weet, is de beste aanhef in een zakelijke brief of e-mail Geachte heer + de achternaam of Geachte mevrouw + de achternaam. Als u het geslacht niet weet, is onder meer Geachte heer of mevrouw + de achternaam gebruikelijk.

Is het MR of MNR?

Als afkorting van meneer en mijnheer wordt soms ook mr. gebruikt, maar dat is niet aan te bevelen omdat mr. ook de afkorting van meester (in de rechten) is. Het is aan te bevelen meneer, mijnheer en de heer voluit te schrijven.

Is Van den met hoofdletter?

In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Ook na een adellijke titel krijgt het tussenvoegsel geen hoofdletter: baron en barones de Raet-van Rossem en graaf van Gronsveld.

Is het Geachte heer of Geachte meneer?

Al heel lang spreken we een man niet aan met heer, maar ‘Geachte heer’ is een soort versteende vorm, die nog steeds erg gebruikelijk is als een beleefd-afstandelijke, zakelijke aanhef van een brief of e-mail. Meneer is een spreektaalvorm, en die past niet goed bij het formele geachte.

Hoe schrijf je meneer de Vries?

In Nederland worden deze woorden klein geschreven wanneer de voornaam of de voorletters voorafgaan: de heer Jan van den Berg en mevrouw M. de Vries, maar met een hoofdletter als voornaam of voorletters ontbreken: de heer Van den Berg en mevrouw De Vries.

Is het Geachte heer of meneer?

In de adressering en de aanhef van een formele brief of e-mail is heer het gebruikelijke woord. In de aanhef van minder formele brieven en e-mails wordt steeds meer de combinatie van beste met mijnheer of meneer gebruikt. Die vormen zijn niet aan te raden in formele brieven of e-mails.

Is het dhr of dhr?

De correct gespelde afkorting van de heer is dhr., met kleine letters en een punt. Alleen als de afkorting aan het begin van een zin of een adresregel staat, gebruiken we een hoofdletter. Het is aan te bevelen om de heer voluit te schrijven.

Is meneer goed Nederlands?

Meneer is een spreektaalvorm, en die past niet goed bij het formele geachte. In de aanhef ‘Geachte mijnheer Jansen’ passen geachte en mijnheer beter bij elkaar, maar ook deze aanhef is niet erg gebruikelijk.

Is Suikerfeest met een hoofdletter?

Namen van feestdagen, (religieuze) feesten en gedenkdagen krijgen namelijk een hoofdletter. Andere voorbeelden zijn: Pasen, Kerstmis, Suikerfeest, Offerfeest, Chanoeka, Moederdag en Nieuwjaar. Het officiële Werelddierendag heeft wel een hoofdletter, maar het ‘informele’ dierendag niet.

Is geachte ouderwets?

(lectori salutem) bij het aanschrijven van onbekende personen wordt als tegenwoordig als onpersoonlijk en ouderwets ervaren. In België worden Geachte en Beste ook wel gebruikt als zelfstandige formele aanhef, zonder dat er iets op volgt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven