Kan een minderjarige worden aangehouden?

Kan een minderjarige worden aangehouden?

Aanhouding minderjarige Élk kind kan door de politie worden aangehouden en worden verhoord, dus ook kinderen onder de 12 jaar. Kinderen onder de 12 jaar kunnen echter niet strafrechtelijk worden vervolgd. Jeugdigen tussen de 12 tot en met 17 jaar kunnen wél strafrechtelijk worden vervolgd voor een strafbaar feit.

Kan een minderjarige in verzekering worden gesteld?

Leg in de wet vast dat een minderjarige verdachte niet in verzekering wordt gesteld tenzij dit noodzakelijk is; Hierna beoordeelt een rechter- commissaris of de minderjarige in vrijheid wordt gesteld of in voorlopige hechtenis wordt genomen.

Hoe lang duurt een verhoor bij de politie?

Vasthouden voor onderzoek en inverzekeringstelling In totaal kan de politie u dus maximaal 18 uur vasthouden voor onderzoek. De (hulp)officier van justitie kan bepalen dat u langer op het bureau moet blijven voor verhoor. U wordt dan in verzekering gesteld.

Welke rechten heeft een kind van 12?

Werken mag je nu niet alleen overdag, maar ook ’s nachts. Je mag trouwen. Als je daar recht op hebt, kun je zelf een uitkering aanvragen. Je kunt een bankrekening openen zonder toestemming van je ouders.

Kan de politie je ouders bellen?

Een vertrouwenspersoon mag zich niet tijdens het verhoor bemoeien, een advocaat wel. Jouw ouders mogen je de hele dag door bezoeken, zolang je maar niet verhoord wordt. Ook mag je altijd met hun bellen (via de telefoon van de politie) en mag je brieven schrijven aan je ouders of brieven van hun ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden voor het in verzekering mogen stellen van een verdachte?

Als de (hulp)officier van justitie vreest dat u belangrijke sporen en bewijsmiddelen weg gaat maken of weg laat maken (verstoppen van de buit), of wanneer hij vreest dat u contact gaat leggen met medeverdachten of dat u getuigen gaat beïnvloeden kan hij u inverzekering stellen.

Wie is bevoegd om in welke gevallen een verdachte in verzekering te stellen en hoe lang duurt deze termijn?

Als je aangehouden (gearresteerd) bent heeft de politie maximaal 9 uur de tijd om jou te verhoren. Als de politie meer tijd nodig heeft om het politieonderzoek af te ronden, kan je in verzekering worden gesteld. Dit betekent dat je dan maximaal 3 dagen moet blijven.

Hoe lang krijg je als je iemand steekt?

Een gevangenisstraf kan tijdelijk (maximaal 30 jaar), of levenslang zijn. De levenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die Nederland kent. Alleen mensen die de meest ernstige misdrijven hebben gepleegd krijgen deze straf. Het gaat dan bijvoorbeeld om moord of terrorisme.

Wat betekent 12 maanden voorwaardelijk?

Een ‘voorwaardelijke straf’ houdt in dat de straf wel wordt uitgesproken maar dat deze niet ten uitvoer wordt gebracht. Wanneer de dader opnieuw de fout in gaat of bepaalde voorwaarden die de rechter gesteld heeft negeert, kan de straf alsnog tot uitvoering worden gebracht.

Wat gebeurt er na het verhoor?

Nadat u bent verhoord zal de politie de strafzaak voorleggen aan de Officier van Justitie, die bepaalt wat er met uw zaak gaat gebeuren. Dat kan een sepot zijn, maar ook een oproeping voor een tomzitting of omzitting is mogelijk. Een sepot houdt in dat de zaak niet verder gaat (wordt vervolgd).

Hoe lang duurt een verhoor gemiddeld?

Afhankelijk van het strafbare feit waar u van wordt verdacht, kan een verhoor een dag duren en zelfs over meerdere dagen worden verdeeld. Soms moet u ook in het belang van het onderzoek worden overgeplaatst naar een huis van bewaring (gevangenis).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven