Kan ik mijn werkgever vragen om een vaststellingsovereenkomst?

Kan ik mijn werkgever vragen om een vaststellingsovereenkomst?

Een ‘gunst’ vragen aan uw werkgever is niet altijd gemakkelijk. Maar bedenk, in sommige gevallen is ook de werkgever gebaat bij een soepele beëindiging van de arbeidsovereenkomst. U kunt dan ook altijd het initiatief nemen een vaststellingsovereenkomst voor te stellen aan uw werkgever.

Kun je je baan opzeggen als je in de ziektewet zit?

Bij ziekte heeft je werkgever namelijk de plicht om je gedurende 2 jaar loon te betalen. Ontslag nemen terwijl je ziek bent ziet het UWV daarom als een benadelingshandeling. Om die reden heb je geen recht op een ziektewetuitkering als je zelf ontslag neemt. Dit ligt vast in de Ziektewet.

Wat is een redelijke ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden?

De gemiddelde ontslagvergoeding die werkgevers bij ontslag met wederzijds goedvinden betalen, is ongeveer € 12.000. De transitievergoeding is het belangrijkste uitgangspunt bij het bepalen van deze vergoeding, maar ook andere afspraken komen regelmatig voor.

Kan ik mijn werkgever vragen mij te ontslaan?

Komt u er niet uit met uw werkgever, en lukt het niet een beëindigingsovereenkomst te sluiten? Dan mag uw werkgever u niet zomaar ontslaan. Uw werkgever moet naar het UWV of naar de rechter. Hij moet goede redenen hebben voor het ontslag (een ontslaggrond).

Hoe bespreek je een vaststellingsovereenkomst?

Laat een vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een jurist. Jouw jurist kan beoordelen of de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst correct zijn. Of de voorwaarden je na ondertekening niet zullen schaden en of je na einde dienstverband recht hebt op een WW-uitkering.

Kun je in je proeftijd ontslag nemen?

Ontslag nemen in de proeftijd kan mondeling, maar om misverstanden te voorkomen is het meestal raadzaam om uw ontslagname ook schriftelijk aan uw werkgever te bevestigen. Denk wel goed na over een ontslagname met name vanwege de gevolgen. Zo is de kans erg groot dat u geen recht (meer) heeft op een WW-uitkering.

Hoe meld ik me ziek met een burn out?

Een werknemer met stressklachten mag zich gewoon ziekmelden. Deze reden hoeft hij of zij daarbij trouwens niet te geven. Als werkgever mag je wel vragen hoe lang hij of zij afwezig denkt te zijn en of je medewerker ook echt thuis zit (en niet toevallig stiekem op de Bahama’s).

Hoeveel vergoeding bij vaststellingsovereenkomst?

De transitievergoeding bedraagt in de basis 1/6 maandelijks rekenloon per half jaar dat het dienstverband duurt. De transitievergoeding is in 2020 gemaximeerd op € 81.000,- bruto, of een jaarsalaris als dat meer is.

Hoeveel vergoeding bij ontslag?

Vaak is de transitievergoeding het uitgangspunt voor de onderhandelingen over de hoogte van de ontslagpremie. De wettelijke transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar en het resterende deel van het laatste jaar. En iedere werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven