Kan stof ontploffen?

Kan stof ontploffen?

Een stofexplosie is een explosieve verbranding van stof, met zuurstof uit de lucht. Wanneer stof en lucht in een bepaalde verhouding aanwezig zijn en er een ontstekingsbron aanwezig is, bijvoorbeeld in de vorm van een statische ontlading of broei in een laag stof, kan een explosie plaatsvinden.

Hoe krijg je een explosie?

Ontstaan van een explosie Explosiegevaar is aanwezig zodra een mengsel van lucht en een brandbare stof (in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof) onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na ontsteking uitbreidt totdat alle brandbare stof verbrand is.

Is meel brandbaar?

Brandbare materialen zijn o.a.: kunststoffen, houtskool, maïs, meel, suiker, melkpoeders en vele andere, zoals ook minder bekend: metaal. Deze poeders kunnen en zullen onder de ‘juiste’ omstandigheden ontploffen. Wat zijn de gevaren: De gevolgen van een explosie zijn van kostbaar tot desastreus.

Welke factor is niet van belang voor een explosie?

Bedrijven die werken met brandbare vaste stoffen zoals suiker, veevoer, meel, stof (granen, papier, textiel, hout) en melk-, verf-, metaal-, en chemische poeders moeten extra alert zijn.

Welke stoffen zijn explosief?

Bekende explosieven

  • acetonperoxide.
  • ammonal.
  • ammoniumnitraat en mengsels daarvan zoals ANFO.
  • astrolite.
  • aziden.
  • buskruit.
  • C-4.
  • cellulosenitraat.

Welke stoffen zorgen voor een explosie?

Een stof is ontplofbaar als deze ook zonder aanwezigheid van zuurstof tot ontploffing kan komen. Voorbeelden van ontplofbare stoffen zijn buskruit, niet gestabiliseerde kunstmest, picrinezuur, benzoylperoxide en kwikfulminaat.

Hoe kan een explosie ontstaan?

Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brandbaar gas en zuurstof (buitenlucht) tot ontsteking brengt. Een explosief gasmengsel ontstaat bij een mengverhouding van 5-10% methaan en 90-95% lucht.

Hoe snel is een explosie?

Hoe hoger de detonatiesnelheid en hoe groter de vrijkomende energie, hoe groter de brisantie (het verbrijzelend effect) van de springstof. Bij zeer brisante springstoffen is de snelheid van het reactiefront 5-7 km/s. De gevoeligheid, of de hoeveelheid energie die moet worden toegevoerd om de explosie te laten beginnen.

Is bloem brandbaar?

Organisch stof – suiker, bloem, graan, specerijen en hout bijvoorbeeld – is net zo brandbaar als metaalstof.

Is bloem ontvlambaar?

Neen, bloem is niet ontvlambaar. Veiligheid Opgepast je werkt met vuur! Zorg dat je op een afstand staat van de vlam. – Blaas de bloem over de vlam.

Wat voor soort reactie is een ontploffing?

Een explosie of ontploffing is een plotselinge vergroting van het volume van een hoeveelheid materie en het vrijkomen van energie op een gewelddadige manier, gewoonlijk gepaard gaand met het ontstaan van hoge temperaturen en het vrijkomen van gassen.

Welke stoffen hebben explosiegevaar?

Brandbaar stof is fijn materiaal dat in brand kan vliegen en kan exploderen, wanneer het met lucht wordt vermengd. Veel materialen kunnen onder bepaalde omstandigheden explosiegevaarlijk stof worden. Voorbeelden zijn: Hout, textiel, kunststof.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven