Wat is het geloof van de hindoes?

Wat is het geloof van de hindoes?

Het hindoeïsme is de overheersende inheemse religie gebaseerd op geloof op het Indisch subcontinent. Een van de wortels is de historisch-Vedische religie van India in de IJzertijd – daarom wordt het hindoeïsme vaak “de oudst levende wereldreligie” genoemd.

Wat is het gebedshuis van de hindoes?

Het gebedshuis van hindoes is een tempel of mandir. Zij komen er samen om te bidden, te luisteren naar de preek van de pandit en te lezen uit de veda’s. “Hindoes houden veel van pracht en praal. Hun tempels zijn dan ook rijkelijk versierd.

Wat zijn de drie belangrijkste goden van het hindoeïsme?

Die gedaantes worden door de Hindoes vereerd. De belangrijkste drie gedaantes zijn: Brahma, Vishnu en Shiva. Brahma is de schepper van het heelal. Hij heeft vier hoofden die alle vier een windrichting opkijken.

Wat mag je niet eten als je hindoe bent?

Hindoes eten nooit rundvlees en meestal geen varkensvlees, maar in sommige gezinnen komt wel kip en eend op tafel. De priesters, de pandits, zijn wel strikt vegetarisch.

Wat zijn de leefregels van de hindoes?

Regels

  • Het woord “eerbied” is erg belangrijk in het Hindoeïsme.
  • Ze eten geen vlees (vegetariër).
  • En zeker geen koeienvlees, want de koe is een heilig dier in het Hindoeïsme.
  • De hindoe mag geen alcohol drinken en moet regelmatig vasten.
  • Hij wast zich twee keer per dag om zijn geest en lichaam zuiver en schoon te houden.

Wat offeren hindoes?

Als blijk van respect voor de goden doet een hindoe zijn schoenen uit als hij of zij een tempel betreedt. De offers zijn voor de god, of goden, van de tempel. Deze worden bij het beeld gelegd.

Wat klinkt er vaak bij een hindoetempel?

Bij een hindoe tempel is het bijna nooit stil. Vaak klinkt er een bel. Hier trekken gelovigen aan als ze de tempel binnengaan en als ze weer vertrekken. Dit is volgens hindoes een teken aan de goden.

Wat zijn de belangrijkste goden?

  • Goden en godinnen. Naast Shiva, Vishnu en Brahma zijn er nog honderden andere goden en godinnen.
  • Brahma de Schepper. De god Brahma is de god van alles, hij is de schepper van het heelal en de god van de wijsheid.
  • Vishnu de Beschermer. De god Vishnu is de beschermer van het heelal.
  • Shiva de Verwoester.

Hoe moet je leven als hindoe?

Hindoes zelf noemen hun geloof sanatana dharma wat ‘eeuwige leer’ betekent. Hindoes geloven dat je reïncarneert na je dood. Hoe fijn je volgende leven is, wordt bepaald door hoe je je in je huidige leven gedraagt, karma. Hindoes hebben hun eigen tradities, heilige boeken, feesten en regels.

Wat mag een hindoestaan wel eten?

Hindoes geloven in reincarnatie van dier, mens en plant. Alles wat leeft en vooral vee is heilig. De Brahmins zijn om deze reden vegetarier. Het eten van vlees zou namelijk betekenen, dat schade wordt aangebracht aan een voormalig Brahmin (voedingsleer, 1999; Ockerman en Nxumalo, 1998).

Welk geloof eet geen varkensvlees?

Varkensvlees mag volgens joden en moslims niet gegeten worden. Vraag je een gelovige waarom niet, dan komt hij meestal niet verder dan dat het onrein is, dat God het verboden heeft.

Wat is de naam van een hindoe priester?

In een hindoeïstische tempel (mandir) vervult de pandit de rol van priester.

Wat is het geloof van de hindoes?

Wat is het geloof van de hindoes?

Het geloof van de Hindoes Hindoeïsme is meer een manier van leven dan een aantal vaste geloofspunten. Het kan op allerlei manieren worden vorm gegeven. Sommige Hindoes bidden iedere dag, andere bijna nooit. Bidden en de tempel bezoeken zijn niet verplicht. Aan iedereen wordt overgelaten zelf te beslissen wat het beste is voor hem of haar.

Wat is een god uit hindoeïsme?

Shiva is een god uit het Hindoeïsme en doordat het Hindoeïsme en het Boeddhisme nauw met elkaar verweven zijn, kom je Shiva ook tegen in het Boeddhisme. Shiva is de god die staat voor de schepper en tegelijkertijd ook voor de vernietiging. Shiva staat voor een zuiver bewustzijn en Shakti.

Wat zijn de heilige mannen in het hindoeïsme?

In het hindoeïsme zijn priesters (pandits) heilig. Zij verrichten rituelen in de tempels. Andere heilige mannen zijn godsdienst-onderwijzers (goeroes) en sadhoes. Sadhoe. Sadhoe is Sanskriet voor ‘goed persoon’. Sommige sadhoes geven hun huis en bezittingen op om een leven van gebed en meditatie te leiden. Ze leven van giften van andere hindoes.

Wat is het aantal hindoes in de wereld?

Maar ook in Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh en Birma zijn grote hindoe gemeenschappen. Wereldwijd wordt het aantal hindoes op zo’n 900 miljoen geschat. Het hindoeïsme is zo’n 2.000 jaar geleden door kooplieden vanuit India over Zuidoost-Azië verspreid.

Welke gedaantes kan een hindoes aannemen?

Hindoes geloven dat Brahman de gedaante van een mens kan aannemen. Deze gedaantes laten allemaal een verschillende kant van Brahman zien en die worden weer door de hindoes vereerd. In het hindoeïsme bestaat er een Hindoe-Drie-Eenheid, de Trimoerti. Dit zijn de 3 belangrijkste gedaantes die Brahman kan aannemen,

Wat is een hindoes goddelijkheid?

Hindoes geloven in meer dan duizend goden, maar volgens het hindoeïsme is er maar 1 absolute goddelijkheid: Brahman. Hindoes geloven dat Brahman de gedaante van een mens kan aannemen. Deze gedaantes laten allemaal een verschillende kant van Brahman zien en die worden weer door de hindoes vereerd.

Wat is het hindoeïsme in India?

Het hindoeïsme heeft 16 rituelen waarvan er 11 te maken hebben met de geboorte van een kind. Als je ziek bent in India heb je twee keuzes; je kunt of naar een normale dokter gaan of naar een aryuvedische dokter gaan. Aryuveda is een hele oude wijze van geneeskunde en is eigenlijk geen echte geneeskunde.

Waarom eten hindoes geen rundvlees?

Hindoes eten geen rundvlees omdat de koe een heilig dier is. Daarom zijn er zelfs speciale tempels voor dit dier waar gelovigen offers brengen aan beelden van koeien. Een van de redenen dat koeien heilig zijn, is omdat hindoes geloven dat de oermoeder wel eens de vorm van een koe aanneemt.

Wat zijn de goden uit het hindoeïsme?

Hier zal nu aandacht worden besteed aan een paar belangrijke goden uit het hindoeïsme: Brahma, Shiva, Vishnoe, Ganesha. In het westen is men vaak bekend met de hindoe drie-eenheid Brahma-Vishnoe-Shiva. Brahma wordt echter nauwelijks vereerd, omdat hij te abstract is, geen vorm aanneemt en nauwelijks spannende mythen heeft gecreëerd.

Wat zijn de hoofdgoden van de Hindu’s?

Met Durga, Surya (de Zon) en Ganesha zijn Shiva en Vishnu de hoofdgoden van de dagelijkse eredienst van althans de meerderheid van de hindu’s. Agni (het offervuur), Indra (oorlogsgod), Surya en Soma (zon en maan), Vayu (wind), Mitra (oceaan en eed), Varuna (contract), Rudra (woeste god), Yama (heer van het dodenrijk).

Wat is het hindoeïsme?

Het hindoeïsme is de overheersende inheemse religieuze traditie van het Indisch subcontinent. Het hindoeïsme wordt door zijn aanhangers vaak aangeduid als Sanātana Dharma, een Sanskriete term met de betekenis: “de eeuwige wet die ons ondersteunt en overeind houdt”.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven