Waar in Nederland mag je jagen?

Waar in Nederland mag je jagen?

U mag alleen jagen op de wildsoorten en in de perioden die de Wet natuurbescherming aanwijst. Deze wet stelt ook vast welke dieren beschermd zijn. De wet staat het doden van beschermde dieren in 2 gevallen toe: Als beschermde dieren overlast en schade veroorzaken.

Waar mag je jagen in Belgie?

Behalve in de regio Brussel, waar alle jacht is verboden, kan in België de jacht met het geweer worden uitgeoefend op aaneengesloten gebieden van:

 • 25 ha in noordelijk Wallonië;
 • 50 ha in zuidelijk Wallonië en.
 • 40 ha in Vlaanderen.

Welke periode jagen?

Jagen mag vanaf zonsopgang tot zonsondergang. Voor sommige soorten wordt een uitzondering gemaakt. Die uitzonderingen staan beschreven in het Jachtvoorwaardenbesluit. Het officiële uur van zonsopgang en zonsondergang vind je op de homepage van de website van het KMI in het kaderstuk met de waarschuwingen.

Welke dieren zijn klein wild?

Definitie: Het jachtdecreet van 1991 bepaalt welke dieren wettelijk als jachtwild worden gezien. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen grofwild (vb ree), klein wild (vb haas en fazant), waterwild (vb wilde eend) en overig wild (houtduif en konijn).

Hoe kan ik gaan jagen?

Om in Nederland te mogen jagen of schadebestrijding met een wapen dient de jager in het bezit te zijn van een jachtakte

 • een WA-verzekering voor de jacht hebben afgesloten;
 • van onbesproken gedrag zijn en;
 • hij moet aantonen te kunnen jagen op een terrein van minimaal veertig aaneengesloten hectaren.

Welke vogels mogen gejaagd worden?

Er mag alleen worden gejaagd in een jachtveld dat aan de regels voldoet….De diersoorten op de landelijke vrijstellingslijst zijn:

 • Houtduif.
 • Konijn.
 • Vos.
 • Kauw.
 • Zwarte kraai.
 • Canadese gans.

Waar mag je jagen in Vlaanderen?

In Vlaanderen kan u niet zo maar en overal gaan jagen. Jagen is toegestaan, maar onderworpen aan strenge regels. Op die manier blijft de jacht veilig en duurzaam, met respect voor mens, dier en milieu. Vóór u op jacht kunt, moet u eerst slagen voor het theoretisch jachtexamen en het praktisch jachtexamen.

Is jacht toegestaan?

Het is in Nederland toegestaan om te jagen op wild tijdens het jachtseizoen. In deze periode is het alle jachthouders, jagers met een jachtveld, toegestaan om de wildstand in hun jachtgebied duurzaam te benutten voor consumptie. …

Welke dagen mag je niet jagen?

In artikel 3.6 lid 2 van het Besluit natuurbescherming staat omschreven op welke dagen er gejaagd mag worden. Uitgangspunt is het verbod om de jacht op de vijf wildsoorten uit te oefenen op zondagen en nieuwjaarsdag, de tweede paas- en pinksterdag, de beide kerstdagen en Hemelvaartsdag.

Welke dieren leven in het wild?

De Nederlandse Wet natuurbescherming definieert wild als in vrijheid levende haas, konijn, wilde eend, houtduif en fazant. Daarnaast bestaat pluimwild uit alle wild gevogelte, hierboven verdeeld over klein -, water- en overig wild.

Welke dieren vallen onder Haarwild?

Haarwild en andere kleine zoogdieren

 • Haas.
 • Konijn.
 • Vos.
 • Das.
 • Boommarter.
 • Steenmarter.
 • Bunzing.
 • Hermelijn.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven