Waar in Nederland wordt het gas vanuit onze zogenaamde exclusieve economische zone aan land gebracht?

Waar in Nederland wordt het gas vanuit onze zogenaamde exclusieve economische zone aan land gebracht?

Exclusieve economische zones in de Noordzee en het stroomgebied van de rivieren die in de Noordzee uitmonden. De Nederlandse Exclusieve Economische Zone is aangeduid in het lichtblauw.

Welk recht geldt op zee?

Op de internationale wateren geldt in de regel het recht op vrije vaart, conform het zeerecht van Hugo de Groot. Dit recht wordt wel beperkt door verdragen tegen piraterij, slavenhandel en zeezenders.

Wat is maritiem gebied?

De maritieme gerechtsgebieden zijn volgens het internationaal recht plaatsen van zout water die in vrije en natuurlijke communicatie staan met elkaar (dus niet door middel van een kanaal). Dit sluit dus zowel de binnenzeeën als de waterlopen en meren met zoet water uit zoals de Dode Zee en de Kaspische zee.

Waar gaat Nederlands gas heen?

1) Afzet Nederlands aardgas Nederland was goed voor een afname van ongeveer 34 miljard kubieke meter, ofwel circa 42 procent van het totaal. De rest gaat naar het buitenland, met Duitsland als belangrijkste afnemer.

Waarom wordt er gas gewonnen in Groningen?

Gas in plaats van steenkool Nederlandse stapte massaal over van kolen naar het veel schonere gas. Ook kassen en duizenden bedrijven werden op het aardgasnet aangesloten. Tussen 1963 en 1965 werd in totaal 1200 kilometer gasleiding aangelegd.

Wat zijn Archipelwateren?

Archipelwateren sluiten een groep eilanden in en kunnen ook aan de landzijde van de basislijn liggen en die vallen dan onder de regels van archipelwateren, wat vergelijkbaar is met die van de territoriale zee.

Wat is een kuststaat?

zeerecht: aan de kust gelegen Staat, die jurisdictie heeft over de aangrenzende zeestrook, territoriale zee genoemd.

Heeft Nederland territoriale wateren?

Nederlandse territoriale zee Strekt zich uit tot 12 zeemijl gemeten vanaf de laaglaagwaterlijn, dit is het gebied waar de Nederlandse wetgeving geldt.

Wat is een maritiem?

[Lat. maritimus = zich op zee bevindend, van mare, maris = zee] betrekking hebbend op de zee of op de zeevaart.

Wat is maritiem gebruik?

Tegenwoordig gebruikt men ‘maritiem’ vaak als synoniem voor ‘nautisch’. Maritiem wil echter zeggen de ZEEvaart betreffende; de binnenvaart hoort daar dus niet bij!

Hoeveel gas zit er nog in de Nederlandse bodem?

Momenteel schat EBN dat er nog zo’n 166 miljard kuub aan gas in de kleine velden zit waarvan redelijk zeker is dat het gewonnen kan worden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven