Waar komt calvinisme vandaan?

Waar komt calvinisme vandaan?

Het calvinisme is in strikte zin het theologische gedachtegoed van de hervormer Johannes Calvijn (1509-1564), met de daaruit voortvloeiende sociale en politieke leer.

Waardoor is Johannes Calvijn bekend geworden?

Als reformator wordt Calvijn vaak in één adem genoemd met Maarten Luther, die in 1517 zijn 95 stellingen poneerde. Calvijn was toen acht jaar oud….

Johannes Calvijn
Geboren Noyon, 10 juli 1509
Overleden Genève, 27 mei 1564
Nationaliteit Frankrijk Zwitserland
Beroep Theoloog

Wat is het verschil tussen lutheranisme en calvinisme?

Een verschil tussen het lutheranisme en het calvinisme is dat het calvinisme strenger is in zijn opvattingen dan het lutheranisme. Ook wordt de lutherse kerk autoritair bestuurd en de calvinistische kerk democratisch. Het lutheranisme was een soort beginfase. Daar moest alles nog verzonnen en opgebouwd worden.

Welke personen hebben het protestantisme in Nederland gebracht?

De lutherse kerk is voortgevloeid uit het werk en de leer van de hervormer Maarten Luther (1483-1546), die de aanzet gaf tot de reformatie. Ook in Nederland vond deze nieuwe stroming aanhangers, en werden er lutherse gemeentes gesticht.

Wat betekent Calvijn?

[christendom] Jurist, theoloog, kerkhervormer en kerkleider. Calvijn (Jean Calvin) is vooral bekend geworden door de uitgave van zijn boek Institutie (Onderwijzing) in 1536. Een weldoordachte en samenhangende christelijke geloofsleer.

Hoe brak de Beeldenstorm uit?

De Beeldenstorm ontstond niet vanuit het niets. Het jaar 1566 was sowieso al onrustig geweest. De lage adel uit de Nederlanden had zich verbonden en was in opstand gekomen tegen het gezag van de katholieke Spanjaarden die met hun inquisitie ernst maakten met de vervolging van protestanten, ketters in hun ogen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven