Waar mag je met 2 naast elkaar fietsen?

Waar mag je met 2 naast elkaar fietsen?

Binnen de bebouwde kom mogen fietsers maximum met twee naast elkaar rijden. Zij moeten echter verplicht achter elkaar gaan rijden wanneer tegemoetkomend verkeer hen niet kan kruisen. Buiten de bebouwde kom moeten zij ook achter elkaar gaan rijden bij het naderen van een voertuig dat achter hen rijdt.

Is naast elkaar fietsen toegestaan?

Fietsers mogen met zijn tweeën naast elkaar rijden. Net als autopassagiers, die naast elkaar zitten, vinden fietsers het gezellig om naast elkaar te rijden. Ze mogen echter geen hinder veroorzaken.

Wie heeft voorrang auto of fiets?

De hoofdregel is: bestuurders van rechts hebben voorrang. Denk bijvoorbeeld aan een kruising. Die voorrang geldt overigens alleen als er geen andere verkeerstekens, zoals voorrangsborden of haaientanden staan. Fietsers hebben ook voorrang van rechts, voor voetgangers geldt dit niet, omdat zij geen bestuurders zijn.

Waar moeten fietsers rijden als er geen fietspad is?

Is er geen fietspad, dan mogen fietsers op de gelijkgrondse bermen en op de parkeerstroken rijden, of op de rijbaan. Ze mogen ook op de bijzondere overrijdbare bedding of in de busstrook rijden indien het symbool van een fiets op het betrokken verkeersbord afgebeeld staat.

Welke fietsen mogen op het fietspad?

Een fietspad is een onderdeel van de openbare weg, waarop fietsers en bromfietsers klasse A moeten rijden. Bakfietsen en drie- en vierwielers worden gelijkgesteld met fietsen als ze minder breed zijn dan 1 meter. Soms moeten ook bestuurders van een bromfiets klasse B op een fietspad rijden.

Welke regels gelden voor fietsers?

Verkeersregels voor fietsers Fietsers moet zich aan de verkeersborden en verkeersregels houden. Zo moeten zij op het fietspad rijden. Als er geen fietspad is, moeten zij rechts op de rijbaan rijden. Voor een elektrische fiets (of e-bike) gelden dezelfde verkeersregels als voor een gewone fiets.

Heeft een fietser voorrang op een gelijkwaardige kruising?

Op een gelijkwaardige kruising hebben fietsers voorrang, maar lijken dat niet altijd te krijgen. De Fietsersbond wil weten waarom. Sinds 2001 hebben fietsers van rechts op gelijkwaardige kruisingen voorrang. In de praktijk blijkt dat een deel van de fietsers geen voorrang krijgt.

Heeft een fietser voorrang als hij van rechts komt?

Sinds 2001 hebben fietsers van rechts op gelijkwaardige kruisingen voorrang.

Heeft een fietser altijd voorrang op een fietspad?

Een fietser heeft voorrang op het fietspad. Een fietser heeft geen voorrang op oversteekplaatsen die fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken. Deze oversteekplaatsen worden afgebakend door twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen.

Hoe hard mag je fietsen op het fietspad?

Stadsfiets op fietspad: geen maximumsnelheid En op fietspaden gelden alleen maximumsnelheden voor brommers en andere gemotoriseerde voertuigen. Voor je stadsfietsje gelden er geen snelheidsbeperkingen.

Waar mag je fietsen in Belgie?

Wanneer er geen fietspad aanwezig is, mogen fietsers op de rijbaan fietsen, tenzij met een verkeersbord wordt aangegeven dat dit verboden is. Op auto(snel)wegen is fietsen verboden. Buiten de bebouwde kom mogen fietsers, als er geen fietspad aanwezig is, ook de berm of het trottoir gebruiken.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven