Waar vind ik mijn Afstudeerdatum?

Waar vind ik mijn Afstudeerdatum?

Vraag je diploma alsnog aan via de Digitale Student Service Desk. Als afstudeerdatum geldt de laatste werkdag van de maand waarin je je diploma hebt aangevraagd. Let op: om je diploma te kunnen aanvragen moet je wel nog een geldige inschrijving voor je opleiding hebben in Studielink.

Wat is datum van afstuderen?

De afstudeerdatum is de datum waarop je officieel je opleiding hebt afgerond en het diploma hebt behaald. Deze datum staat op je diploma. De afstudeerdatum is níet de datum van je diploma-uitreiking.

Wat betekent afstuderen met genoegen?

Vwo “Met genoegen” Een leerling slaagt ‘met genoegen’ als het gemiddelde van alle vakken 7,5 of hoger is en alle eindcijfers op de cijferlijst 6 of hoger zijn.

Welke maand studeer je af?

Je wordt uitgeschreven per de 1e van de maand volgend op de maand waarin je een uitschrijfverzoek indient. Je mag ook na je afstuderen voor de rest van het collegejaar ingeschreven blijven, of in Studielink aangeven per een latere maand je inschrijving te willen beëindigen. Uiteraard betaal je dan nog wel collegegeld.

Waar vind ik mijn propedeuse?

Op de website Mijn diploma’s kunt u van veel opleidingen diplomagegevens bekijken. U kunt een digitaal overzicht (uittreksel) van uw diplomagegevens downloaden. Bijvoorbeeld als u het origineel kwijt bent door brand of diefstal.

Waar vind ik mijn Diplomanummer?

Of wilt jouw werkgever weten wat jouw diplomanummer is, maar heb jij jouw diploma niet bij? Via het Centraal Diploma Register (CDR) kan je toch aantonen dat jij bent geslaagd. Hier heb jij alleen enkele persoonsgegevens nodig om dit te achterhalen.

Hoe heet afstuderen universiteit?

Na een studie aan de universiteit mag u de titel Bachelor of Master gebruiken. Na een hbo-opleiding kunt u ook de titel Associate Degree hebben. Als u gepromoveerd bent mag u de titel doctor voeren.

Wat is afstuderen bachelor?

Behalen bachelordiploma Als je alle verplichte vakken van je bachelorprogramma hebt gehaald en je Bachelor thesis met succes hebt afgerond, wordt er door de studentenadministratie automatisch een bachelordiploma voor je gemaakt.

Wat is Judicia?

Judicium – (Lat. meerv. judicia), vonnis, uitspraak, oordeel der faculteit over afgelegd examen aan een universiteit.

Wat is een judicium?

Judicium: Speciale aantekening op een diploma, zoals cum laude. Mensa: Goedkoop universiteitsrestaurant voor studenten en personeel (bij ons de Refter). Numerus fixus: Een door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld maximaal aantal studenten per opleiding.

Wat is afstuderen HBO?

Afstuderen aan hbo-opleiding Om te kunnen afstuderen aan het hbo moet de student alle tentamens hebben behaald, plus het afsluitend examen. De opleiding bepaalt het afstudeerprogramma (curriculum). Dat kan bestaan uit bijvoorbeeld beroepsopdrachten en een afstudeerstage.

Waar kan ik mijn cijferlijsten vinden?

Als u uw diploma, certificaat of cijferlijst kwijt bent, kunt u een uittreksel aanvragen van uw diplomagegevens. Dit kan digitaal of op papier. U vraagt het document aan bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit kan ook als u een andere naam hebt gekregen of van geslacht bent veranderd.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven