Waar zit een brandkraan?

Waar zit een brandkraan?

Op de deksel staat de “Brandkraan” of “Hydrant”. Uit deze brandkraan haalt de brandweer tijdens bluswerkzaamheden het bluswater. De brandkraan is gewoon op het drinkwaterleidingnet aangesloten. Deze ondergrondse brandkraan kunnen op diverse plekken liggen zoals op het trottoir, de straat en plantsoenen.

Hoe werkt een hydrant?

Een hydrant, ofwel een bovengrondse brandkraan, is bedoeld als aftappunt voor de brandweer. De hydrant is een opzetstuk op de ondergrondse brandkraan waarmee bluswater kan worden afgetapt van het bluswaternet. Zo kan een tankautospuit zich voeden met bluswater op het moment dat de eigen watervoorraad op is.

Welk water gebruikt de brandweer?

Oppervlaktewater uit bijvoorbeeld sloten levert veel meer water per minuut. Bij voorkeur maakt de brandweer bij grotere branden daarom gebruik van oppervlaktewater.” Dat levert volgens de brandweer geen problemen op voor de brandveiligheid.

Wat betekent hydrant?

Een brandkraan (ook wel hydrant genoemd) is een aftappunt bedoeld voor de brandweer. Voordat de eigen watervoorraad op is, kan men op een brandkraan aansluiten (afleggen in brandweertermen).

Wat is een ondergrondse brandkraan?

​Een brandkraan, ook wel een hydrant genoemd is een watertappunt bedoeld voor de brandweer. Een ondergrondse brandkraan is afgewerkt volgens NEN 2159 en voorzien van het opschrift BRANDKRAAN. Een bovengrondse brandkraan heeft van zichzelf al een opzetstuk als onderdeel van de constructie.

Hoeveel druk op brandkraan?

Bij een brandkraan staat het water al onder een druk van ongeveer 3 bar, de pomp voert de druk op om transport over langere afstanden of naar grotere hoogte mogelijk te maken. Tussen de brandkraan en de pomp worden 1 of 2 slangen met een diameter van 75 mm gelegd.

Hoe werkt een brandput?

Een brandput is een speciale waterbron in de grond, waaruit in geval van een calamiteit voldoende bluswater kan worden gehaald. In het geval van een calamiteit moet een brandput feilloos werken, voldoende capaciteit leveren, makkelijk bereikbaar en onbeschadigd zijn. Daarnaast wordt duurzaamheid steeds belangrijker.

Wat is een Muurhydrant?

Muurhydranten, ook bekend als DSP-koppeling of “halve symmetrische brandweerkoppeling”, worden gebruikt als aftappunt om op een vast leidingnet losse brandslangen aan te sluiten.

Waarom gebruik je water als blusmiddel?

Voordelen. Water als blusmiddel is goedkoop, goed verkrijgbaar en effectief. Vloeibaar water verdampt bij 100 graden Celsius, dat is veel lager dan het vlampunt van veel materialen. Voor de verdamping van water is veel warmte nodig, wat aan het vuur wordt onttrokken, terwijl waterdamp de toevoer van zuurstof verhindert …

Welke spullen gebruikt de brandweer?

Alle brandweerlieden hebben hun eigen bluspak, helm, laarzen en handschoenen. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen de brandweerlieden tegen hitte, kou en vallende/scherpe voorwerpen.

Waar standpijp aansluiten?

Een standpijp is een opzetstuk met een kraan. Deze wordt aangesloten op een hydrant of op een brandkraan. Op die manier kan je water gebruiken van het leidingnet. Meestal wordt een standpijp aangesloten op een ondergrondse hydrant en heb je een staand type standpijp nodig.

Hoeveel water levert een brandkraan?

Een gemiddelde brandkraan in stedelijk gebied levert zo’n 60 m3/h.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven