Waarom bomen kappen?

Waarom bomen kappen?

Om een bos gevarieerd en toekomstbestendig te houden voor mens, plant en dier, is bomenkap nodig. En omdat we willen bijdragen aan duurzame houtproductie in Nederland. Soms is het ook nodig om bomen te kappen om een bos om te vormen naar andere natuur, voor instandhouding van de biodiversiteit.

Wat zijn de gevolgen van bomen kappen?

Ontbossing kan verstrekkende negatieve gevolgen hebben. Dieren en planten (waarvan vele nog niet of nauwelijks onderzocht en beschreven zijn) kunnen verdwijnen en gehele ecosystemen kunnen ontregeld en uitgeroeid worden. Ontbossing is de oorzaak van erosie en draagt bij aan de opwarming van de Aarde.

Waarom kappen bedrijven vaak meer bomen dan is toegestaan?

Een boom laten kappen door een gespecialiseerd bedrijf is vaak aan te raden wanneer de bomen groot zijn. Je moet je natuurlijk goed realiseren dat bomen kappen niet zonder gevaar is. Bedrijven die dagelijks bomen kappen weten de risico’s tot een minimum te beperken door de vele kennis en ervaring.

Waar worden bomen voor gekapt?

Houtkap is het omzagen of omhakken van bomen. Zowel in voor de houtteelt aangelegde productiebossen als in natuurlijke bossen vindt houtkap plaats. Houtkap vindt onder andere plaats ten behoeve van de houtindustrie en het bosbeheer gericht op biodiversiteit.

Wat doen bomen voor de natuur?

Bomen halen door hun fotosynthese CO2 uit de atmosfeer. Deze moleculen zetten ze om in bouwstenen voor hun eigen groei. Op die manier zorgen ze voor een reëel tegengewicht voor de klimaatverandering. Bijna de helft van alle gekende soorten leeft in het bos, 80% van de biodiversiteit op het land.

Welke bomen mogen niet gekapt worden?

Heeft de stam een bepaalde dikte (bijv. 20 cm of 31 cm in bepaalde gemeentes), dan heb je een vergunning nodig. Alle bomen die dunner zijn mag je dan kappen zonder vergunning. Ook in een kleine tuin die niet zichtbaar is vanaf de weg, mag je soms je boom kappen zonder vergunning.

Hoeveel Amazone is er nog?

Ontbossing

Jaar Ontbossing (in km²) Mutatie
2017 6947 12%
2018 7536 8%
2019 10.129 34%
2020(v) 11.088 9%

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven