Waarom hoogconjunctuur?

Waarom hoogconjunctuur?

In een hoogconjunctuur kan de overheid dit doen door meer geld te besteden en de economie zo verder te stimuleren. In een hoogconjunctuur is de geaggregeerde vraag hoog, en extra overheidsbestedingen zorgen er dan voor dat de geaggregeerde vraag nog hoger wordt.

Wat is conjunctuurbeweging?

Conjunctuurbeweging = De conjunctuurbeweging zijn de veranderingen in een land in het groeipercentage van de productie. Wanneer er meer auto`s, dvd-spelers, broeken etc. worden geproduceerd, dan stijgt de conjunctuur.

Wat gebeurt er in een laagconjunctuur?

Bij laagconjunctuur wordt een groot deel van de productiecapaciteit niet gebruikt. Er is weinig/geen inflatie. Omdat het consumenten- en producentenvertrouwen laag is, durven bedrijven en gezinnen geen geld te lenen.

Hoe noemen economen een periode waarin de productie langdurig daalt?

Crisis: de economie krimpt, productie en economische groei nemen af. In een later stadium vallen er ontslagen. Dit wordt ook wel een baisse genoemd.

Waarom procyclisch beleid?

De overheid kan met haar begrotingsbeleid invloed uitoefenen op de conjunctuurbeweging van de economie. Een procyclisch beleid zorgt ervoor dat de conjunctuurgolf diepere dalen en hogere pieken heeft. Het tegenovergestelde van procyclisch conjunctuurbeleid is anticyclisch conjunctuurbeleid.

Hoe werkt conjunctuur?

De conjunctuur geeft aan hoe goed het gaat met een economie. Als de geaggregeerde vraag in een land stijgt, stijgt de conjunctuur. De geaggregeerde vraag is de vraag naar alle producten op alle markten in een land. Als de conjunctuur van een land erg laag is kan een land in een depressie komen.

Waardoor ontstaat een conjunctuurgolf?

We spreken van een conjunctuurgolf. Deze golfbeweging van het nationaal inkomen ontstaat dus als gevolg van de schommeling in de effectieve vraag. Er zijn jaren van snelle groei, jaren waarin nauwelijks sprake is van groei (groeivertraging) en zelfs jaren waarin sprake is van een afname van de productie (krimp).

Hoe beïnvloedt de conjunctuur de economie?

Wanneer een land in een hoogconjunctuur is, ontstaat er bestedingsinflatie waardoor de prijzen, en dus de productie, stijgen. Hierdoor kan verhoogde groei leiden tot een oververhitting van de economie (overspanning), omdat de effectieve vraag groter is dan de productiecapaciteit van het land.

Wat is de Structuurkant van de economie?

Bij de aanbodkant, ook wel structuurkant genoemd, van de economie draait het om de productiekant en het concurrentievermogen. Er wordt gekeken naar de korte termijn. Dat wil zeggen dat er uitgegaan wordt van een constante productiecapaciteit.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven