Waarom is de V een P?

Waarom is de V een P?

Gaswet bij constante temperatuur. Hierin is p de druk en V het volume van het gas. Deze wet stelt dat bij een constante hoeveelheid gas en een constante temperatuur de druk van een gas omgekeerd evenredig is met het volume.

Wat betekent PVL fysica?

Hydrostatische druk is de druk die uitgeoefend wordt door een statische vloeistof op een lichaam op een bepaalde diepte in die vloeistof. Deze druk werkt in alle richtingen, is constant in een horizontaal vlak en wordt uitgedrukt in de eenheid pascal.

Wat is de druk van een vloeistof?

De druk in een vloeistof noemen we de hydrostatische druk. De hydrostatische druk is de druk die ontstaat door het gewicht van de hoeveelheid vloeistof boven het meetpunt. Deze druk werkt in alle richtingen gelijk en wordt ook uitgedrukt in de eenheid Pascal. 1 Pa = 1 N/m2.

Welke 3 factoren spelen een rol bij hydrostatische druk?

De hydrostatische druk wordt gebruikt om het niveau te bepalen door de meting van de vloeistofkolom en is recht evenredig met de vulhoogte, evenals met de dichtheid van het medium en de zwaartekracht. Hoe berekent men nu uit de hydrostatische druk de vulhoogte van een open vat of open water of een put.

Wat is het verband tussen druk en volume?

Deze wet stelt dat bij een constante hoeveelheid gas en een constante temperatuur de druk van een gas omgekeerd evenredig is aan het volume. Als men de zuiger zover omlaag duwt dat de lucht in de pomp tot de helft van zijn oorspronkelijke volume is samengedrukt, dan is de luchtdruk tweemaal zo hoog geworden.

Wat is het volume van een gas?

Bij 0°C en 1 atm. druk is het volume van 1 mol gas 22,4 liter ongeacht welk gas het is. Bij een andere temperatuur en druk is dat volume anders, maar wel voor elk gas weer hetzelfde (dus: bij 100°C heeft elk gas een volume van bijv. 27 liter).

Hoeveel druk op 100 meter diepte?

Op 100 meter diepte, 11 bar. Op 1000 meter diepte 101 bar. De Marianen Troch is het diepste punt van de oceaan heeft een diepte van 11 km of 11 000 meter.

Wat is RO in fysica?

In de fysica wordt ρ gebruikt om de dichtheid of de soortelijke elektrische weerstand van een stof aan te geven.

Wat is het verschil tussen de hydrostatische druk en de totale druk op een vloeistof?

Als je een voorwerp onder water houdt, dan wordt er door het water een opwaartse kracht op uitgeoefend, door de druk van het water. Die waterdruk heet de hydrostatische druk. Hydrostatische druk is de druk die uitgeoefend wordt door een statische vloeistof op een lichaam op een bepaalde diepte in die vloeistof.

Welke factoren beinvloeden de hydrostatische druk?

De hydrostatische druk is groter bij een vloeistof met grote massadichtheid. De hydrostatische druk is kleiner bij een vloeistof met grote massadichtheid. De hydrostatische druk is onafhankelijk van de massadichtheid.

Wat is hydrostatische kracht?

kracht, door een vloeistof die zich in evenwicht bevindt, uitgeoefend op een vlakje in die vloeistof. Deze kracht staat loodrecht op het vlakje.

Wat is het verband tussen de druk en het volume van een bepaalde hoeveelheid gas bij een constante temperatuur?

Bij een constante temperatuur is het volume van een bepaalde hoeveelheid gas omgekeerd evenredig met de druk. Bij een constante temperatuur is het produkt van druk en volume van een bepaalde hoeveelheid gas constant. Dus p x V = constante.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven