Waarom staan geluidsgolven niet in het EM spectrum?

Waarom staan geluidsgolven niet in het EM spectrum?

Een geluidsgolf heeft op zijn minst trillende luchtdeeltjes nodig, of iets anders dat kan trillen, zoals bijvoorbeeld het vel van een trommel. Elektromagnetische golven kunnen bestaan in het niets, in een vacuüm. In een vacuüm is de snelheid van alle elektromagnetische golven gelijk aan de snelheid van licht.

Hoe krijg je een foton?

Ontstaan. Fotonen kunnen door een atoom worden uitgezonden, als een elektron van een elektronenschil terugvalt naar een schil met een lagere energietoestand. Wanneer een elementair deeltje en zijn antideeltje botsen, kan alle massa worden omgezet in een energierijk foton, en omgekeerd.

Heeft licht een Middenstof nodig?

Licht heeft, zoals je zelf aanhaalde, geen stoffelijk medium nodig. Men zegt ook wel dat vacuüm een medium is voor licht, maar het is eigenlijk juister om te zeggen dat licht zijn eigen medium is in vacuüm. Licht is een elektromagnetische golf, en wordt dus beschreven door de wetten van Maxwell.

Hoeveel energie bevat een foton?

Een foton is ook een soort pakketje alleen dan van energie. Als je een hoeveelheid energie hebt (1,0 J) en je wilt weten hoeveel energiepakketjes dit zijn moet je delen door de grootte van een pakketje. Dit wordt hier dus 1,0 / Efoton.

Kunnen fotonen botsen?

In extreem zeldzame gevallen, bij hoge energieën, kunnen lichtdeeltjes of fotonen echter wel degelijk botsen. Hierbij is E de energie, m de massa van de betrokken deeltjes en c de lichtsnelheid. Doordat c zo’n groot getal is, heb je om een klein beetje massa te maken een heleboel energie nodig.

Welke soorten straling hebben een langere golflengte dan zichtbaar licht?

Nog langere golven noemen we radiogolven, omdat die straling gebruikt wordt voor radio en andere communicatiemiddelen. Aan de andere kant van het zichtbare licht zit ultraviolet. Dit heeft méér energie dan het licht dat we kunnen zien en kan schadelijk zijn omdat het onze huid kleurt of verbrand.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven