Wat betekent dat voor jou?

Wat betekent dat voor jou?

Betekent: stam + t ‘U betekent alles voor mij en hopelijk betekent u net zo veel voor hen’: voor en na u. ‘Hij betekent veel voor hen, zij betekent nog meer voor hen’: voor en na hij/zij. ‘Het betekent heel veel voor mij, maar betekent het ook veel voor jou? ‘: voor en na het.

Wat betekent dat?

Betekent en betekend zijn twee verschillende vervoegingen van het werkwoord ‘betekenen’. Het gebruik wordt bepaald door de persoonsvorm en de tijd waarin een zin geschreven staat. Onthoud dat betekent (met -t) nooit in de verleden tijd gebruikt wordt, en betekend (met -d) nooit in de tegenwoordige tijd.

Wat houdt AVG precies in?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat betekent dat ik?

De afkorting “IK” betekent “I know” (Nederlands: “ik weet het”).

Wat betekent Woke zijn?

Oorspronkelijk is het de verleden tijd van to wake (up): wakker worden/maken. In ruim tien jaar is de term steeds meer gebruikt in de betekenis van ‘alert op en bewust van maatschappelijke ongelijkheid’. Vooral met betrekking tot sociale ongelijkheid en racisme won de term snel aan populariteit op sociale media.

Wat betekent wat betekent in het Engels?

betekent – Vertaling Nederlands-Engels. NL: betekent wat het betekent. EN: Means what it means. NL: Het betekent precies wat het betekent.

Hebben betekenis?

hebben – Werkwoord 1. (auxl) gebruikt voor de vorming van de voltooide tijden 2. absoluut (rechtmatig of wederrechtelijk) bezitten ♢ Ik heb een mooi huis.

Wat betekent betekenen juridisch?

Het uitreiken van een. » Meer over exploot exploot zoals een. » Meer over dagvaarding dagvaarding of oproep door een deurwaarder door overhandiging hiervan aan de geadresseerde persoonlijk of -als er niemand aanwezig is- door achterlating in de brievenbus.

Wat houdt de privacywetgeving in?

Dit in de Grondwet opgenomen recht wordt nader uitgewerkt in onze privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet wordt bepaald hoe en wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt, en welke rechten natuurlijke personen hebben met betrekking tot hun gegevens.

Wat regelt de AVG wet?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal wel en niet mag met de persoonsgegevens van mensen. Bij elk gebruik van persoonsgegevens geldt dat de privacyinbreuk zo klein mogelijk moet zijn.

Wat het betekent of betekend?

dus – Voegwoord 1. om die reden, daarom (signaalwoord) ♢ Het is mooi warm weer, dus trek ik geen trui aan.

Wat betekent Ik ben woke?

Woke (uitspraak: [wəʊk]) is een actieterm uit het Amerikaans-Engels die verwijst naar een groter bewustzijn van de samenleving. Het wordt soms gebruikt in de Nederlandse uitdrukking ‘woke zijn’.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven