Wat betekent de intrige?

Wat betekent de intrige?

in·tri·ge (de; v(m); meervoud: intriges) 1slinkse streek, gekonkel2verwikkeling in een roman enz.

Wat is onrecht?

o., 1. al wat onrechtvaardig of onbillijk is: iemand — doen, (ook) hem tekort doen; — lijden; iemand ten onrechte betichten, niet op goede grond; niet ten onrechte; 2. onrechtvaardige daad: een schreeuwend -.

Wat is gekonkel?

het telkens of aanhoudend konkelen, het in het geheim bepraten en bedisselen van allerlei zaken.

Wat is een intrige verhaal?

Intrige kan verwijzen naar: een verwikkeling in een verhaal; zie ook plot. gekonkel, het op slinkse wijze trachten te bereiken van een doel, zie: intrigant.

Wat zijn Nevenintriges?

Ook: plot of intrige. De gebeurtenissen van een roman of verhaal vormen samen de handeling. Uitgebreide romans daarentegen hebben naast de hoofdhandeling een of meer bijhandelingen (subplots, nevenintriges).

Wat is een rechtvaardig persoon?

Een rechtvaardig persoon maakt geen onredelijke beslissingen. Onredelijke beslissingen kunnen bijvoorbeeld gebeuren wanneer je gelijk wilt hebben. Goed doen is belangrijker dan gelijk willen hebben.

Is het rechtvaardig?

in overeenstemming met bepaalde ethische beginselen.

Wat zegt Allah over onrecht?

De profeet Mohammed (vzmh) vertelde namelijk dat Allah gezegd heeft: “O mijn dienaren, ik heb onrechtvaardigheid voor Mijzelf verboden en Ik heb het voor jullie onderling verboden: wees dus niet onrechtvaardig.” (Muslim)5 Blijkbaar vond Allah rechtvaardigheid zo belangrijk, dat hij onrechtvaardigheid niet alleen …

Wat is structureel onrecht?

Het gevoel onrechtvaardig te zijn behandeld of in een structureel onrechtvaardige situatie te verkeren is maar al te verbreid. Onrecht kan worden gedefinieerd als grove inbreuk op rechtvaardigheid, dat is een zo eerlijk mogelijke verdeling van voorrechten en goed. …

Wat is het plot?

De plot (uit het Engels) is het plan, de structuur van een verhaal, met alle verwikkelingen en causale verbanden binnen dat verhaal. Het is als een geraamte waaraan het ‘vlees’, de vertelling van een boek, toneelstuk, videospel of film wordt opgehangen.

Wat is intrige literatuur?

Intrige is een verwikkeling van verhoudingen tussen mensen in een toneelstuk tot een probleem, ook wel plot genoemd, dat om een oplossing vraagt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven