Wat bij definitieve arbeidsongeschiktheid?

Wat bij definitieve arbeidsongeschiktheid?

Wat indien de arbeidsongeschiktheid definitief is? Indien blijkt dat de werknemer definitief ongeschikt is voor de uitoefening van zijn werk, moet de arbeidsovereenkomst in principe beëindigd worden op grond van overmacht, waarna de werknemer uitkeringen moet aanvragen als volledig werkloze (met een formulier C4).

Is outplacement verplicht bij medische overmacht?

Outplacement is het begeleiden van een ontslagen werknemer bij de zoektocht naar een nieuwe job. De werkgever is in bepaalde situaties verplicht om dit aan te bieden. Sinds 2019 is outplacementbegeleiding ook verplicht als je een arbeidscontract verbreekt wegens medische overmacht.

Kan je zelf ontslag nemen bij ziekte?

Een werkgever kan een werknemer niet ontslaan tijdens het ziekteverlof, dat is verboden. Enkel bij een grondige reden, anders dan ziekte, kan hij je contract opzeggen. Je opzegtermijn gaat dan in nadat je terugkomt uit ziekteverlof en je krijgt een opzegvergoeding.

Kan je ontslagen worden tijdens Re integratie?

Als een werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan zijn eigen re-integratie kan dat een reden zijn om de werknemer te ontslaan. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Allereerst moet duidelijk zijn dat de werknemer tekortschiet als het gaat om zijn re-integratie.

Hoe medisch ontslag aanvragen?

Het initiatief voor een ontslag wegens medische overmacht gaat in principe uit van de werknemer zelf. Hij moet dit aantonen met een medisch attest van zijn behandelende arts dat duidelijk en letterlijk vermeldt dat de arbeidsovereenkomst definitief is en op de overeengekomen functie slaat.

Wat houd re integratie in?

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om deze getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet re-integratie.

Kan uw werkgever uw ontslag geven om medische redenen?

Wel kunt u zelf uw ontslag geven om medisch redenen, maar uw werkgever mag u geen ontslag geven om medische redenen. Uw werkgever mag u wel ontslaan tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, maar niet omwille van de ziekte. Uw werkgever moet het ontslag geven om een andere reden dan de arbeidsongeschiktheid.

Is ontslag om medische redenen onwettig?

Een “ontslag om medische redenen” is onwettig, want dit wordt beoordeeld als discriminatoir. Bij medische overmacht gelden er andere regels. Wel kunt u zelf uw ontslag geven om medisch redenen, maar uw werkgever mag u geen ontslag geven om medische redenen. Uw werkgever mag u wel ontslaan tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid,

Wat is een ontslag wegens medische overmacht?

Ontslag wegens medische overmacht Een “ontslag om medische redenen” is onwettig, want dit wordt beoordeeld als discriminatoir. Bij medische overmacht gelden er andere regels. Wel kunt u zelf uw ontslag geven om medisch redenen, maar uw werkgever mag u geen ontslag geven om medische redenen.

Wanneer Kunt u zelf ontslag nemen?

Indien u zelf ontslag neemt, zult u in beginsel een periode van schorsing van werkloosheidsuitkeringen oplopen, aangezien u alsdan niet wordt beschouwd als zijnde onvrijwillig werkloos. Indien uw werkgever u ontslaat heeft u in de regel recht op een opzegperiode (of opzegvergoeding).

Wel kunt u zelf uw ontslag geven om medisch redenen, maar uw werkgever mag u geen ontslag geven om medische redenen. Uw werkgever mag u wel ontslaan tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, maar niet omwille van de ziekte. Uw werkgever moet het ontslag geven om een andere reden dan de arbeidsongeschiktheid.

Kan de werkgever ontslaan omdat je ziek bent?

Ja. Als je ongewettigd (zonder wettige reden of doktersattest) afwezig bent, kan de werkgever je ontslaan, in sommige gevallen zelfs om dringende reden. Mag de werkgever ontslaan omdat je ziek bent? In principe niet.

Wanneer Kunt u worden ontslagen?

U kunt in de volgende gevallen worden ontslagen: Om bedrijfseconomische redenen (o.a. collectief ontslag) Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing. U bent langdurig arbeidsongeschikt. U mag de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent niet ontslagen worden. Daarna is dit wel mogelijk.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven