Wat doet een inspringing?

Wat doet een inspringing?

Met een hangende inspringing, ook wel een tweede regel inspringing genoemd, wordt de eerste regel van een alinea uitgeschakeld door deze bij de marge te plaatsen en vervolgens elke volgende regel van de alinea in te laten inspringen.

Hoe verdeel je een tekst in alinea’s?

Alinea’s worden gescheiden door een witregel. Als je een tekst indeelt in alinea’s, leest een tekst veel prettiger. Vaak verdeel je een tekst in drie alinea’s. De gebruikelijke indeling is dan: inleiding, kern, slot.

Hoe begin je een nieuwe alinea?

Een nieuwe alinea begin je als aan twee voorwaarden is voldaan: – er begint een nieuw (sub)onderwerp in de tekst; – sinds de vorige nieuwe alinea zijn er al heel wat zinnen gevolgd (bijvoorbeeld zes à zeven).

Hoe moet je inspringen?

Als u de eerste regel van een alinea wilt laten inspringen, plaatst u de cursor aan het begin van de alinea en drukt u op de tabtoets. Wanneer u op Enter drukt om de volgende alinea te beginnen, wordt de eerste regel ingesprongen.

Wat is inspringen alinea?

inspringen = Het aangeven van een nieuwe alinea door de eerste regel van deze alinea zoveel naar rechts te laten beginnen (inspringen) als de grootte van het corps. inspringen = inspringen werkw.

Wat zijn 2 alinea’s?

Een paragraaf is iets anders en bestaat uit meerdere alinea’s. Paragraaf wordt in het Engels vertaald met section.

Hoe gebruik je alinea’s?

In een alinea bespreek je een thema met betrekking tot je hoofdonderwerp of deelonderwerp. Per alinea ga je in op één kerngedachte en schrijf je een of twee kernzinnen op. Een alinea begint op de volgende regel en springt soms in. Alinea’s bestaan altijd uit meer dan een zin en komen in iedere tekst voor.

Hoe inspringen Google Docs?

Google Documenten

  1. Open op je computer een document in Google Documenten.
  2. Markeer de tekst die je wilt laten inspringen.
  3. Klik in het menu bovenaan op Opmaak Uitlijnen en inspringen.
  4. Kies Verkeerd-om (onder Speciaal).
  5. Optioneel: Wijzig de grootte van de inspringing in het vak naast Verkeerd-om.
  6. Klik op Toepassen.

Hoe kun je zien dat er een nieuwe alinea begint?

Een alinea begint altijd op een nieuwe regel. Meestal herkent men het einde van een alinea (visueel) aan de kortere laatste regel ervan (de staartregel). Soms laat men de opening van een alinea inspringen of gebruikt witregels ter onderscheiding.

Wat is een Overgangszin?

Wat is een overgangszin? Een overgangszin is een passage in een tekst die het verband tussen onderdelen in een betoog verhelderen en benadrukken (Korswagen, 1993). Met deze zinnen kun je dus een verhaal aan elkaar knopen.

Hoe laat je tekst inspringen?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven