Wat doet een spectrograaf?

Wat doet een spectrograaf?

In de optica is een spectrograaf, spectrometer of spectrofotometer een instrument dat licht in de verschillende kleuren opsplitst, net zoals Newton deed met zijn prisma. De resulterende meting van de verdeling van licht over de verschillende golflengtes wordt een spectrum genoemd.

Waar wordt een spectrofotometer voor gebruikt?

Met een spectrofotometer meet je in hoeverre verschillende kleuren licht door een oplossing worden geabsorbeerd of doorgelaten. De kleuren licht die door een oplossing worden geabsorbeerd of doorgelaten zijn een maat voor de concentratie van die oplossing en kenmerkend voor de opgeloste stof.

Wat meet de spectrofotometer?

Spectrofotometers worden gebruikt voor wateranalyse en bepalen de aanwezigheid van een bepaalde chemische stof in een waterige oplossing. Een digitale fotometer maakt het mogelijk om verschillende parameters nauwkeurig en objectief te meten in water, bijvoorbeeld: chloor, alkaliniteit, ijzer, koper, enz.

Hoe maak je een spectroscoop?

Eerst de smalle sleuf en daaroverheen de brede. Zorg dat de richting van de papieren sleuven gelijk (parallel) loopt aan de richting van de sleuf in de rol. Pak de CD en schuif deze in de sleuf, met de glimmende kant naar boven. Neem je spectroscoop mee naar buiten wanneer de zon schijnt.

Waarom maak je een IJklijn?

IJklijn. Om een onbekend monster te kwantificeren, wordt er vaak gebruikgemaakt van de gegevens uit een kalibratielijn. Vaak wordt deze lijn ook – foutief – ijklijn genoemd. Een kalibratielijn is in de analytische chemie een reeks metingen van standaardoplossingen met een bekende concentratie van een bepaalde stof.

Hoe gebruik ik een IJklijn?

Een kalibratielijn is een kromme die het verband aangeeft tussen de concentratie van een bepaalde stof in een reeks metingen met standaardoplossingen en een gemeten grootheid. Vervolgens worden de verschillende concentraties en de bijbehorende respons als punten uitgezet in een grafiek.

Hoe is een Fotospectrometer opgebouwd?

Een optische spectrometer wordt gebruikt om eigenschappen van licht te meten in een specifiek gebied van het elektromagnetisch spectrum. Spectrometer is een term die wordt gebruikt voor toestellen die in een wijd golflengtebereik werken, van gammastralen en X-stralen tot het verre infrarood.

Welke cuvetten bij welke golflengte?

golflengte (nm) kleurindruk
380 – 435 violet
435 – 495 blauw
495 – 565 groen
565 – 590 geel

Hoe werkt een Zakspectroscoop?

Een spectroscoop is een apparaat waarmee je de kleuren van licht kunt onderzoeken. Vervolgens ga je met je spectrocoop onderzoeken welke kleuren licht een aantal kleurfilters doorlaten. Welke kleuren licht worden doorgelaten door een aantal verschillende kleurfilters.

Wat is de functie van een ijklijn?

IJklijn. Een kalibratielijn is in de analytische chemie een reeks metingen van standaardoplossingen met een bekende concentratie van een bepaalde stof. Hij wordt gebruikt om de concentratie van die stof in een monster te bepalen door middel van interpolatie.

Hoe ijklijn opstellen?

Door de extinctie van een aantal oplossingen met bekende ammoniumconcentratie te meten, kun je een ijklijn maken. Je maakt deze ijklijn door de Extinctie op de verticale as en de bekende concentraties op de horizontale as te plaatsen. Je trekt vervolgens een ijklijn door de oorsprong en de andere punten.

Waarom ijklijn maken?

Kalibratielijnen worden toegepast als het niet mogelijk is directe uitspraken te doen over gehaltes van componenten, maar gebruikgemaakt moet worden van instrumentele methoden. Hierbij is het meetsignaal vaak niet direct gekoppeld aan de gevraagde analytische grootheid.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven