Wat gebeurt er met hout afval?

Wat gebeurt er met hout afval?

Afval van plaatmaterialen of bekleed hout wordt meestal verbrand op de productieplaats. De fijne fractie van het afval (schuur- en zeefstof) wordt meestal afgevoerd naar steenkoolcentrales of dient voor solidificatie (indikken) van vloeibare afvalstoffen die in de cementindustrie worden verbrand.

Wat valt onder a-hout?

Bij houtafval wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën: A-, B- en C-kwaliteit. Simpel gesteld is A-hout onbehandeld, B-hout is geverfd hout of plaatmateriaal en C-hout is geïmpregneerd hout. Hieronder staan de categorieën en wat daar wel en niet onder valt.

Wat is A en B-hout?

A-hout: niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout. B-hout/C-hout: kwalitatief minder hout, met verf- of lijmresten.

Hoe schadelijk is geïmpregneerd hout?

Geïmpregneerd hout wordt gemaakt met zeer gevaarlijke kankerverwekkende en reproductie toxische stoffen: chroom-6 en arseen. Die vormen een bedreiging voor de gezondheid van werknemers die hout impregneren.

Hoe herken je geïmpregneerd hout?

Geïmpregneerd hout heeft vaak een kenmerkende groene gloed. Dit komt door het koper wat nu in het hout zit. Er zijn eigenlijk twee manieren om hout te impregneren: door te dompelen of door vacuüm druk toe te passen.

Wat gebeurt er met hout containerpark?

Het recycleerbaar (schoon) hout kan na versnippering en na verwijdering van onzuiverheden (vb ijzer) gebruikt worden bij de productie van spaanplaten of als structuurmateriaal bij groencompostering.

Is C-hout gevaarlijk afval?

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen In het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is bepaald dat storten van hout (cat. 37, met uitzondering van gewolmaniseerd C-hout) niet is toegestaan.

Is hout afval?

B-hout is is de meest voorkomende afvalsoort. Hieronder valt hardboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, meubels, geverfd, gelakt en verlijmd hout, deuren, kozijnen en niet-geïmpregneerd hout. Veel afvalhout wordt gecatagoriseerd als B-hout.

Is laminaat B-hout?

B-hout is behandeld hout. We verstaan hieronder hoofdzakelijk hout dat behandeld werd met verf, olie of andere beschermingslagen, afbraakhout afkomstig van ramen, deuren en kasten, diverse plaatmaterialen zoals spaanplaten, MDF of triplex, houten vloeren, parket en laminaat zonder PVC-toevoeging.

Waarmee wordt hout geïmpregneerd?

Bij het impregneren van hout wordt het hout behandeld met een combinatie van chemicaliën, met als hoofdbestanddeel koper. Het metaal koper beschermt het hout uitstekend tegen houtrot en insecten. De andere toegevoegde stoffen beschermen het hout tegen andere vormen van aantasting, waar het koper geen invloed op heeft.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven