Wat houdt enkelvoudige interest in?

Wat houdt enkelvoudige interest in?

Bij enkelvoudige interest bereken je steeds de rente over het beginbedrag, terwijl bij samengestelde interest het beginbedrag steeds verhoogd wordt met de rente die de periode ervoor al gekregen is. Hieronder een voorbeeldje. Stel dat je elk jaar 3% rente krijgt over een lening van €5.000.

Wat is meervoudige rente?

Samengestelde interest, ook rente op rente genoemd, houdt in dat over de rente die op een kapitaal wordt gekweekt, dan wel over een lening verschuldigd is, maar die niet wordt opgenomen of afgelost, ook weer rente wordt betaald.

Waarom enkelvoudige rente?

Enkelvoudige rente wordt in de praktijk met name gebruikt voor financiële transacties met een korte looptijd. Maar het kan ook zo zijn dat je je geld voor langere tijd op een spaarrekening zet en dat de bank dan de rente die je jaarlijks ontvangt op een tegenrekening stort.

Wat is netto interest?

De netto rente op spaargeld is waar het om gaat. Bij een lening is de netto rente na belasting de werkelijke rente die u betaalt of ontvangt. Netto dus en niet bruto. Dit is ook zo voor de rente op een spaarrekening en de leenrente op lening en hypotheek.

Waarom er bij een spaardeposito met enkelvoudige rente wordt berekend?

Enkelvoudige rente wordt alleen berekend over de originele inleg op een spaarrekening. Er wordt geen rente berekend of uitgekeerd na het eerste jaar. De effectieve rente is in dit geval iets lager dan het nominale rentetarief: In jaar 1 kreeg je € 110 over € 10.000, oftewel 1,10%

Wat is de wettelijke rente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties).

Wat is een ouderlijke boedelverdeling?

In veel testamenten wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ouderlijke boedelverdeling. Dit is eigenlijk een ander woord voor een langstlevende testament. Bij een ouderlijke boedelverdeling wordt de achterblijvende partner automatisch eigenaar van de erfenis van de overledene. Hij of zij mag hiermee doen wat hij wil.

Wat is een Peruun?

i: het peruun, per unum of renteperunage is de rentevergoeding van 1 kapitaalseenheid per eenheid van tijd.

Wat is het verschil tussen bruto en netto intrest?

Een vaste rentevoet per periode De interest die u ontvangt, komt overeen met de netto rentevoet (de netto rentevergoeding is de bruto rentevergoeding verminderd met 30% roerende voorheffing).

Wat is een deposito?

Met een spaar- of termijndeposito zet je een bepaald bedrag ‘vast’ bij een bank tegen een vooraf afgesproken periode en rente. Je kunt niet zomaar tussentijds geld opnemen en er is vaak een minimuminleg, maar je krijgt meestal méér rente dan bij een (kinder)spaarrekening.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven