Wat is broeikaseffect in kindertaal?

Wat is broeikaseffect in kindertaal?

Het broeikaseffect is het opsluiten van hitte in de atmosfeer. De hitte wordt opgesloten door broeikasgassen; met name koolstofdioxide (C02) en de damp van water (H2O). Deze gassen vormen rondom onze planeet een soort “deken”. Zonder de broeikasgassen zou het ongeveer -18°C zijn, nu is het gemiddeld 15 graden op aarde.

Wat is het broeikaseffect Schooltv?

Het broeikaseffect ontstaat, omdat CO2 en andere gassen een beschermende laag vormen om de aarde. Ze laten de verwarmende stralen van de zon door, maar houden een deel van de warmte vast. Net zoals bij elk vuur ontstaat ook hier veel CO2, extra CO2. Ook in motoren gebeurt dat als er bijvoorbeeld benzine verbrandt.

Wat is het versterkt broeikaseffect wikikids?

Normaal gezien gaat de warmte, die door de aarde wordt teruggekaatst, gedeeltelijk door de atmosfeer terug naar de ruimte. De warmte kan er dan niet meer doorheen en kaatst dan weer terug naar de aarde. Dan wordt het heel warm op aarde. Dit noemen we het “versterkt broeikaseffect”.

Hoe komen broeikasgassen in de atmosfeer terecht?

Het broeikasgas waar je het meeste over hoort, is koolstofdioxide (CO2). Dat is opgeslagen in fossiele brandstoffen, zoals aardolie en aardgas, en zit ook in bijvoorbeeld bomen. Bij verbranding komt die opgeslagen CO2 in de atmosfeer terecht.

Wat is het broeikaseffect?

Het broeikaseffect houdt de aarde van nature op temperatuur. Broeikasgassen, vooral waterdamp en kooldioxide, houden de warmte van de zon vast. Zonder dit natuurlijke broeikaseffect zou het gemiddeld over de wereld veel kouder zijn dan de huidige wereldgemiddelde temperatuur van ongeveer 15 graden. …

Wat is het broeikaseffect Clipphanger?

Gassen als koolstofdioxide, waterdamp en methaan zijn daarbij heel belangrijk. Zij houden de warmte in de atmosfeer, zoals een broeikas de warmte ook binnenhoudt. Dit noemen we dan ook het ‘broeikaseffect’. Zonder die gassen zou het op aarde gemiddeld zo’n 18 graden onder nul zijn!

Wat heeft het versterkte broeikaseffect te maken met Nederland?

Sinds de industriële revolutie stoten we steeds meer broeikasgassen uit. We gebruiken fossiele brandstoffen in fabrieken, energiecentrales, om ons huis te verwarmen en voor vervoer. We kappen op grote schaal bossen waarbij CO2 vrijkomt. En we houden steeds meer koeien, schapen en geiten voor vlees en zuivel.

Wat is het verschil tussen het broeikaseffect en het versterkte broeikaseffect?

Het verschil tussen het natuurlijke en versterkte broeikaseffect is dat er zonder het natuurlijk broeikaseffect geen leven is op aarde. Door het versterkt broeikaseffect komen er meer van zulke stoffen zoals koolstofdioxide in de atmosfeer die er voor zorgen dat de aarde steeds verder opwarmt.

Wat heeft CO2 te maken met het broeikaseffect?

CO2 is het belangrijkste broeikasgas Van alle broeikasgassen die de mens uitstoot, is CO2 het belangrijkst. Ruim de helft van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2. Methaan staat met 16% op de tweede plaats. Waterdamp is ook een belangrijk broeikasgas, maar de mens brengt dit niet zelf in de lucht.

Hoe werkt het natuurlijk broeikaseffect?

Het broeikaseffect ontstaat als de stralen van de zon de aarde opwarmen. Rond 30 procent van het zonlicht wordt vanaf het aardoppervlak en de wolken teruggekaatst naar de ruimte. De rest van de energie wordt opgenomen door de aarde, die daardoor wordt opgewarmd.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven