Wat is de betekenis van beknopt?

Wat is de betekenis van beknopt?

beknopt – Bijvoeglijk naamwoord 1. tot het belangrijkste en noodzakelijkste teruggebracht ♢ Hij gaf de beknoptste uiteenzetting van het probleem en eindelijk begreep ik het.

Wat betekent beknopte inhoud?

tot het belangrijkste en noodzakelijkste teruggebracht.

Wat betekent bondig?

bondig – Bijvoeglijk naamwoord 1. zo kort maar toch ook krachtig mogelijk ♢ Je kunt veel zeggen van Fidel Castro maar bondige speeches houden is niet zijn sterkste punt.

Wat is een beknopte analyse?

Een analyse is een beknopte weergave van de inhoud van de in een archiefbestanddeel voorkomende tekst(en).

Wat is een beknopt antwoord?

Kort zegt alleen, dat iets niet lang is; beknopt, dat men in een klein bestek het voornaamste, wat er over eene zaak te zeggen valt, bijeengebracht heeft: een beknopt relaas ran iets geven; bondig dat een betoog of een gezegde kracht aan kortheid paart. Kort en bondig d. i. in weinig woorden, maar duidelijk.

Wat wordt bedoeld met citeren?

Citeren betekent ‘letterlijk overschrijven’. Dit is iets anders dan parafraseren, waarbij je iets in je eigen woorden navertelt. Bij een citaat is het belangrijk dat je heel precies overneemt wat er in de tekst staat geschreven.

Wat is een beknopte verhaallijn?

De Dikke Van Dale definieert het begrip synopsis als een kort overzicht of een beknopte weergave. In de literaire wereld slaat de term op een samenvatting die je maakt voordat je het verhaal uitwerkt. Het is bedoeld om jezelf als storyteller richting te geven.

Wat betekent onderdrukt worden?

onderdrukken – regelmatig werkwoord uitspraak: on-der-druk-ken 1. niet verder laten gaan ♢ ik kon een lach niet onderdrukken 2. door dwang in een ondergeschikte positie houden ♢ de arbeiders in…

Wat zijn Verhaalanalytische aspecten?

Bij verhaalanalyse onderscheiden we de volgende elementen: opbouw, tijd, ruimte, perspectief, personages, motieven, thema, titel en (evt.) motto. In een goede literaire tekst hangt alles met alles samen: voor een goed begrip van de tekst is het van belang de verbanden op te sporen.

Wat is het tegengestelde van een beknopt verslag?

En het tegenovergestelde van beknopt is omstandig of uitgebreid.

Hoe moet je citeren?

Plaats een citaat altijd tussen aanhalingstekens. Laat deze volgen door een verwijzing tussen haakjes (achternaam auteur(s), jaartal, paginanummers(s), of door de auteur(s) in de tekst te noemen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven