Wat is de dichtheid van beton?

Wat is de dichtheid van beton?

De dichtheid van beton is een van de eigenschappen van het materiaal. De norm EN 206 noemt beton met een dichtheid tussen 2000 kg/m3 en 2600 kg/m3 normaal beton. Beton met een dichtheid > 2600 kg/m3 is zwaarbeton. Beton met een dichtheid ≤ 2000 kg/m3 is lichtbeton.

Hoeveel liter is 1m3 Mortel?

Een kuub wordt aangegeven met het symbool m3 en komt overeen met 1000 liter.

Wat is de dichtheid van ijzer?

7,874 g/cm³
IJzer/Dichtheid

Wat is de dichtheid van een vloeistof?

Soortelijke massa van vloeistoffen

Naam vloeistof Dichtheid (kg/dm3)
tolueen 0,87
water (vloeibaar) 0,998
zeewater 1,024
diwaterstof (vloeibaar) 0,06

Wat is de eenheid van Rho?

ρ = dichtheid (kg • m-3) m = massa (kg) V = volume (m3) In het SI-systeem wordt de dichtheid uitgedrukt in kg•m-3, vaak echter wordt ook de niet-SI-eenheid g•cm3 gebruikt.

Wat is het SG van beton?

Beton is van oorsprong een minerale stof en het soortelijk gewicht van droog verdicht beton is 2400 kg/m³ (dit komt neer op 2,4 g/cm3) (verdicht beton is waarbij machinaal de lucht eruit is gehaald, hiervan wordt een bijvoorbeeld een vloer extra stevig). Voor niet verdicht beton is het soortelijk gewicht 2300 kg/m³.

Hoeveel weegt 1m3 mortel?

Het soortelijk gewicht van mortelvoegen gemaakt van cementmortel komt neer op 1900 (kg/m3) en voor bastaardmortel komt het soortelijk gewicht op 1600 (kg/m3).

Hoeveel liter is 25kg Stabilise?

Hoeveel stabilisé heb ik nodig voor mijn klus?

Rijnzand: 375,0 kg 15 zakken van 25 kg
Cement: 37,5 kg 2 zakken van 25 kg
Water: 18,8 liter

Wat betekend dichtheid?

De massadichtheid of soortelijke massa (of, als geen verwarring mogelijk is, kortweg dichtheid) van een homogeen materiaal is in de natuur- en scheikunde een intensieve grootheid die uitdrukt hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume.

Wat is de dichtheid van rubber?

Volgens http://osbexact.nl/pages/189/Dichtheid_(tabel).html is de massadichtheid van rubber, bij 20ºC, 1.2 g/cm3. Je moet dit getal wel beschouwen als een grootteorde, want er bestaan veel soorten synthetisch rubber.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven