Wat is de functie van de Weekijzeren kern?

Wat is de functie van de Weekijzeren kern?

Weekijzer werd gebruikt om zijn goede magnetische eigenschappen voor veranderende magnetische velden. Bij veranderende inductie bepalen de verliezen door hysteresis en wervelstromen de keuze van het magnetisch materiaal. Een massieve uitvoering met een kern uit een stuk is dan niet meer mogelijk.

Hoe ontstaan wervelstromen?

Wervelstromen zijn een natuurkundig verschijnsel dat optreedt wanneer bijvoorbeeld in een metalen plaat (niet per se ferromagnetisch) zich een veranderlijk magnetisch veld bevindt. Wanneer een geleider magnetische veldlijnen snijdt dan wordt er in die geleider een stroom geïnduceerd.

Wat is een gelamelleerde kern?

Onder lamelleren verstaan men het opbouwen uit dunne plaatjes ijzer van een stator bij een wisselstroommotor of generator of van de kern bij een transformator. Deze plaatjes zijn geïsoleerd tegen elkaar bevestigd. Het lamelleren geschiedt om wervelstromen, ook wel Foucaultse stromen genoemd, te beperken.

Hoe werkt Eddy Current?

Eddy Current-principe Het magneetveld is tegengesteld gericht aan het magneetveld dat de wervelstroom opwekt waardoor de metaaldelen afgestoten worden. Eenvoudig gezegd worden gedurende korte tijd alle metalen die de magneetrol passeren zelf magnetisch gemaakt waardoor ze ‘weggeschoten’ kunnen worden.

Waarom Lamelleren?

Het lamelleren geschiedt om wervelstromen, ook wel Foucaultse stromen genoemd, te beperken. Hierdoor zullen wervelstroomverliezen en de daarmee ontstane warmteontwikkeling in de stator of magneetkern afnemen, wat het rendement ten goede komt.

Wat betekent Reluctantie?

De magnetische weerstand of reluctantie, is een maat voor de hindering van magnetische flux in een magnetisch circuit.

Wat is een verzadigde kern van een spoel?

Een spoel (kern) is pas verzadigd als de zelfinductie is afgenomen alsof het een luchtspoel betreft. Als je de stroom nog verder had laten toenemen had je gezien dat na de bocht een tweede lineaire stroomtoename te zien is. De overgang van de kromme naar het tweede rechte stuk is het verzadigingspunt.

Wat is een winding van een spoel?

Een spoel bestaat uit een draad die een aantal keer om een voorwerp heen gedraaid is. Hoevaak het draad rondgedraaid is noem je het aantal windingen. Een spoel kan wel 1200 windingen hebben. De draad in een spoel is altijd geisoleerd, zodat de onderlinge windingen geen contact met elkaar maken.

Wat is Zelfinductiecoëfficiënt?

Door zijn constructie heeft een spoel een zelfinductiecoëfficiënt, wat inhoudt dat iedere stroomverandering wordt tegengewerkt door een geïnduceerde elektrische spanning volgens de wet van: Heinrich Lenz De letter L wordt dan ook toegepast in elektronische schakelingen om aan te geven dat het een spoel betreft.

Hoe werkt een Wervelstroomrem?

(electr.). In een draaiende koperen of aluminium schijf, waarvan de rand door de luchtspleet van een permanenten magneet gaat, worden door de veranderingen van vloeddichtheid wervelstroomen geïnduceerd, die de draaiing remmen. Dit verschijnsel wordt o.a. toegepast in de electrische tellers.

Wat zijn Wervelstroomverliezen?

Wervelstroomverlies wordt veroorzaakt door wervelstromen die door de magneetkern lopen. Wervelstroomverlies wordt op twee verschillende manieren beperkt. In de eerste plaats kan de elektrische weerstand van het ijzer vergroot worden, door een ijzerlegering met silicium te gebruiken.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven