Wat is de hoofdregel voor het bestrijden van een brand?

Wat is de hoofdregel voor het bestrijden van een brand?

Binnenaanval. Als er slachtoffers in een gebouw zijn of de brand met niet al te veel risico van binnenuit een gebouw te bestrijden is wordt een binnenaanval gedaan. Door de stoom- en rookvorming nemen ook de overlevingskansen van slachtoffers snel af tenzij deze gassen snel en veilig afgevoerd kunnen worden.

Wat wordt er bedoeld met de term begin van een brand?

Een beginnende brand is een brand die zich nog bevindt op de plek waar hij ontstaan is. De brand is dus nog niet overgeslagen naar gordijnen, papieren, een kapstok of het plafond om maar wat te noemen.

Hoe wordt de periode genoemd waarin een brand begint?

De ontwikkelingsperiode van een brand gaat heel erg snel. Dit komt omdat de warmte gassen uitdrijven uit de vaste stoffen. De uitgedreven gassen zijn brandbaar en door de heersende temperatuur in combinatie met zuurstof (de aanwezige zuurstof) gaan deze gassen branden. Dit fenomeen wordt vlamoverslag genoemd.

Welk deel van de vlam is het heetst?

Het midden is wit en rondom de vlam is het geel. Deze kleuren worden bepaald door de temperatuur van de vlam. Het blauwe deel is het heetst, daarna het witte deel en het gele deel van de vlam is het minst warm. Niet alleen de temperatuur kan de kleur van de vlam bepalen, de brandstof kan de kleur ook veranderen.

Wat zijn de belangrijkste redenen voor uitbreiding van een brand?

Om een brand te laten ontstaan zijn drie factoren nodig: zuurstof, brandbare stof en ontbrandingstemperatuur. Sta, voordat u gaat blussen, eerst stil bij wat u vooral wel en niet moet doen. Bij het blussen is het belangrijk dat u eerst kijkt, dan denkt en dan pas handelt. Zo kunt u veel fouten voorkomen.

Wat doe je bij brand wanneer je weet dat dichtbij de brand zuurstofflessen zijn opgeslagen?

Zuurstof wegnemen: dit gebeurt bijvoorbeeld door het toevoegen van een inert gas zoals stikstof aan een tank met een brandbare vloeistof (inertisering).

Waar is tijdens een brand het minst gevaarlijk in een ruimte?

BHV’ers zijn opgeleid om een beginnende brand te kunnen blussen. Het kan voorkomen dat de brandhaard zich in een ruimte bevind die afgesloten is met een deur. Dan pas je de deurprocedure toe. Hoe dat werkt, leggen wij hieronder uit.

Welke informatie moet bekend zijn voordat een brand geblust kan worden?

Ook al is het nog zo’n klein brandje, u moet altijd eerst alarm slaan, zodat alle aanwezigen in het pand veilig naar buiten kunnen komen. Nadat alle aanwezigen zijn gealarmeerd, schat u de situatie in en checkt u of u toegang heeft tot de juiste blusmiddelen om het brandje te blussen.

Hoe ontstaat een keukenbrand?

In het huis of op het werk staan er vol brandbare materialen. Denk aan meubels, apparatuur, interieur etc. Wanneer hier warmte bij komt, zoals een aansteker of een kaars, dan ontstaat er brand.

Wat is de belangrijkste factor ontstaan brand?

De branddriehoek of brandcirkel geeft de drie belangrijkste factoren weer die spelen bij een brand: Brandbare stof of brandstof. Zuurstof. Ontbrandingstemperatuur.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven