Wat is de Nulfunctie?

Wat is de Nulfunctie?

De afbeelding die aan een polynoom de bijbehorende polynomiale functie toevoegt, is dan lineair. De afbeelding is dan en slechts dan injectief, als alleen de polynoom die identiek nul is, een functie oplevert die de nulfunctie is (een functie die bij ieder argument uit het domein de waarde 0 oplevert).

Wat is een Polynomiale functie?

Introductie: Een functie van de vorm y(x)=xk, met k een niet-negatief geheel getal wordt een positief geheeltallige machtsfunctie genoemd. Definitie: Een functie die de som is van veelvouden van positief geheeltallige machtfuncties wordt een polynoom genoemd. …

Wat is een derdegraads polynoom?

De derdegraads vergelijking is het product van 3 eerstegraadsvergelijkingen of van een eerstegraadsvergelijking en een tweedegraadsvergelijking die niet te ontbinden is. In dit laatste geval gebruik je staartdeling, na het vinden van de eerstegraads veelterm, om de tweedegraads veelterm te vinden.

Wat is hoogste graad coëfficiënt?

In de algebra is de graad van een polynoom in één variabele x de hoogste macht van x, die in dat polynoom voorkomt. Dat is de hoogste macht van x die voorkomt met een van 0 verschillende coëfficiënt.

Wat zijn de nulpunten van een grafiek?

Introductie: Een snijpunt van de grafiek van de functie y(x) met de x-as kan bepaald worden door het berekenen van een nulpunt van de functie y(x). Definitie: Een nulpunt van een functie y(x) is een oplossing van de vergelijking y(x)=0.

Hoe bereken je het nulpunt?

Voor het berekenen van nulpunten stel je functie op nul. Dus f(x)=0 of g(x)=0 en dan oplossen. Dat geeft: 12 + 8x = 0 waarbij x2 + 4 ¹ 0.

Wat is een Polynome trendlijn?

Een polynomiale trendlijn is een gebogen lijn die wordt gebruikt wanneer gegevens sterk fluctueren. De volgorde van de polynoom kan worden bepaald door het aantal fluctuaties in de gegevens of door het aantal buigen (bergen en dalen) in de curve.

Wat is een derdegraads formule?

Omstreeks 1500 is in Italië bedacht hoe een kubische (= derdegraads) vergelijking opgelost kan worden. In het algemeen kun je een vergelijking x 3 + a x 2 + b x + c = 0 door de substitutie x = y − a 3 in de gedaante y 3 + p y + q = 0 brengen, een vergelijking waarin de kwadratische term ontbreekt.

Wat zijn reële nulpunten?

De reële nulpunten zijn de drie snijpunten met de X-as.

Is een eenterm?

In de algebra is een eenterm, monoom of monomium een polynoom die slechts uit één term bestaat. Anders gezegd: een eenterm is het product van een coëfficiënt met een of meer positieve machten van variabelen.

Is een veelterm?

Een veelterm is een som van twee of meerdere eentermen. De eentermen waaruit een veelterm bestaat, noemen we kortweg de termen van de veelterm. De graad van een veelterm is gelijk aan de graad van de term met de hoogste graad in de veelterm.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven