Wat is een ander woord voor?

Wat is een ander woord voor?

een beetje, een ietsje, een tikje, een tikkeltje, een weinig, enigermate, enigszins, iet, ietwat, lichtelijk, wat.

Wat maakt dat synoniem?

(gemaakt), vervaardigen ; tot stand brengen. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: maken (ww): aanbrengen, bouwen, compileren, construeren, creëren, doen, fabriceren, opbouwen, produceren, samenstellen, scheppen, tot stand brengen, uitvoeren, verrichten, vervaardigen, voortbrengen, vormen.

Wat is een synoniem voor impact?

draagwijdte, invloed, inwerking, werking. als synoniem van een ander trefwoord: werking (zn) : effect, functie, gevolg, impact, invloed, resultaat, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel.

Wat ik kan synoniem?

kan (zn): karaf, kop, kruik, pint, pot, pul, stoop.

Is dat synoniem?

dat, iets dergelijks, iets soortgelijks, iets zodanigs, zoiets. wat (vnw) : dat, dewelke, hetgeen, hetwelk, welk, welke. in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

Wat is een ander woord voor zeer?

bijzonder (bw) : buitengemeen, extra, in hoge mate, ongemeen, uitermate, uiterst, uitgelezen, uitzonderlijk, verregaand, zeer. danig (bw) : behoorlijk, buitengewoon, duchtig, enorm, erg, flink, geducht, nogal, ontzettend, terdege, zeer.

Wat je bereikt hebt synoniem?

behalen, bemachtigen, bereiken, bolwerken, erin slagen, klaarspelen, klaren, komen aan, komen tot, krijgen, lappen, presteren, rooien, scoren, verkrijgen, versieren, verwerven, voor elkaar krijgen.

Kunnen maken synoniem?

klaarspelen, kunnen, maken, matsen, slagen, voor elkaar krijgen.

Wat is een synoniem van verzot?

belust, dol, smoor, verliefd, verzot. in Charivarius’ Een Ander Woord (1945): begerig: verlangend, graag, gretig, belust, verzot, happig, tuk, gek, dol, fel, verlekkerd, inhalig.

Heeft effect op synoniem?

baten, beïnvloeden, dienen, effect sorteren, helpen, invloed hebben, invloed hebben op, invloed uitoefenen op, uitwerken.

Wat is een ander woord voor dextrose?

andere naam voor glucose of druivensuiker.

Wat is een ander woord voor?

Wat is een ander woord voor?

dat, dewelke, hetgeen, hetwelk, welk, welke. als synoniem van een ander trefwoord: enig (bn) : een beetje, wat, zeker.

Wat is een ander woord voor speciaal?

afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling. bijzonder (bn): eigen, particulier, privaat, privé, singulier.

Wat is een ander woord voor vorm?

contouren, figuur, gedaante, gestalte, profiel, stal, uitdrukking, uiterlijk, verschijningsvorm, voorkomen. vorm (zn): afgietsel, gietvorm, leest, mal, matrijs, model, patroon, type.

Wat is een ander woord voor maar?

Maar, doch, edoch, echter, dan, evenwel, noch¬tans, niettemin, ondertusschen zijn beperkende voegwoorden.

Wat erg synoniem?

behoorlijk, bijster, danig, enorm, flinkheel, hevig, intens, nogal, onwijs, schromelijk, veel, verregaand, vreselijk, zeer, zwaar. erg (bn): afschrikwekkend, angstwekkend, geducht, gevreesd, schrikaanjagend, schrikverwekkend, schrikwekkend.

Wat is een ander woord voor de buitenlijn?

1) Afmeting 2) Begrenzing van een vlak 3) Boord 4) Buitenkant 5) Buitenlijn 6) Buitenlijn van een cirkel 7) Buitenrand 8) Buitenste lijn 9) Buitenste rand 10) Buurt 11) C… De omtrek bereken je door alle zijden bij elkaar op te tellen mits alle zijden rechte lijnen zijn.

Wat is een ander woord voor zachtjes?

bedaard, kalm, kalm aan, langzaam, stilletjes. als synoniem van een ander trefwoord: stil (bn) : bewegingloos, eenzaam, geluidloos, geruisloos, kalm, muisstil, ongemoeid, ongestoord, onhoorbaar, roerloos, rustig, stiekem, stilzwijgend, terughoudend, vredig, zacht, zachtjes, zwijgend, zwijgzaam.

Wat is de synoniem van leuk?

leuk (bn): amusant, dolletjes, enig, geinig, grappig, lollig, mieters, moppig, olijk, vrolijk, prettig, tof, vermakelijk. leuk (bn): aangenaam, fijn, gezellig, plezierig, prettig.

Wat is formeren?

[Lat.] (formeerde, heeft geformeerd), 1. vormen, samenstellen: een drietal —; een kabinet —; uitmaken; 2. een gedaante geven aan, scheppen: vóór dat iets was geformeerd; (fig.)

Wat is een ander woord voor crimineel?

bandiet, boef, delinquent, misdadiger. als synoniem van een ander trefwoord: misdadig (bn) : crimineel, delinquent, maffioos, snood, strafbaar.

Waardoor ander woord?

waardoor (bw): aldus(en) in this way or manner., alzo(en) in this way or manner., bijgevolg(en) consequently; by consequence., daardoor(en) consequently; by consequence., daarom(en) consequently; by consequence., zo.

Hoe dan ook ander woord?

desondanks (bw) : afgezien daarvan, dat daargelaten, desalniettemin, evenwel, hoe dan ook, niettemin, nochtans, ondanks alles, ondanks dat, toch. in ieder geval (bw) : hoe dan ook, in elk geval.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven