Wat is een stelling Nederlands voorbeeld?

Wat is een stelling Nederlands voorbeeld?

In een stelling wordt een uitspraak of bewering over een onderwerp gedaan. Met een standpunt geef je je mening over die stelling. Voorbeeld: Stelling: De regering heeft een goed milieubeleid.

Wat houdt een argument in?

Een argument is in de logica datgene wat men stelt om op grond daarvan een conclusie te trekken, iets te betogen of te bewijzen. De term is verwant aan premisse, maar heeft een bredere betekenis.

Wat is een tegen argumenten?

een argument dat men tegen iets inbrengt Voorbeeld: `Ik was niet onder de indruk van zijn tegenargumenten. `

Wat is een stelling Nederland?

Een stelling is een bewering die je doet over iets. Een stelling hoeft niet waar te zijn. Iemand anders kan zeggen dat jouw stelling niet waar is. Die ander verwerpt de stelling.

Wat is een stelling in een debat?

Een stelling vormt het onderwerp van het debat. Een stelling moet de deelnemers prikkelen om hun mening te geven en daarom wordt een stelling nooit geformuleerd als een vraag maar geeft het juist een richting aan voor het debat.

Hoe haal je een standpunt uit een tekst?

Denk van tevoren goed na over het standpunt dat je gaat verdedigen en hoe je het gaat formuleren. Bedenk of het standpunt goed je mening verwoordt en ga na of het te verdedigen is. Probeer bij het verwoorden van je standpunt zo concreet mogelijk te zijn: baken het standpunt voldoende af.

Hoe moet je argumenten weerleggen?

Weerleggen van argumenten

  1. omschrijf het argument dat je aanvalt.
  2. vertel waarom dat argument onjuist of onvolledig is en/of.
  3. voer een zelf gevonden tegenargument aan.

Hoe begin je een tegenargument betoog?

In dit geval zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: Men zou tegen mijn standpunt in kunnen brengen dat verbieden door de overheid betutteling is en dat jongeren hun eigen verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen. Door dit tegenargument te weerleggen (ontkrachten), maak je jouw eigen betoog alleen maar sterker.

Wat is een stelling wikikids?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven