Wat is een waterstof Generator?

Wat is een waterstof Generator?

Een stroomaggregaat op waterstof gebruikt waterstof om stroom op te wekken (in plaats van diesel). De waterstof aggregaten die nu ontwikkeld zijn (door Bredenoord, Nedstack en Wolter & Dros) kunnen in principe bio-ethanol als brandstof gebruiken. Waterstof is vaak een bijproduct van olieproductie.

Hoeveel stroom is er nodig om waterstof te maken?

Een moderne elektrolyse-installatie heeft een efficiëntie van ca 80%. Elektrolyse met een efficiëntie van 100% verbruikt 39 kWh voor de productie van 1 kg waterstof. Dus voor de productie van 1 kg waterstof is ca. 48,75 kWh nodig.

Hoe werkt een waterstof brandstofcel?

In een brandstofcel worden waterstof en zuurstof omgezet in H+ en OH- ionen (deeltjes die geladen zijn). De ionen worden in afzonderlijke kamers van de brandstofcel gescheiden door een membraan. De anode werkt als katalysator, waardoor de waterstof wordt opgesplitst in protonen en elektronen.

Hoe wordt waterstof omgezet in elektriciteit?

Bij de productie van waterstof via elektrolyse , wordt elektriciteit gebruikt om water te splitsen. Die splitsing vindt plaats in een elektrochemische cel.

Kun je zelf waterstof maken?

Waterstof kan je maken uit bijvoorbeeld aardgas en dat is duidelijk geen optie, als alternatief uit elektriciteit. De omzetting gebeurt dan met een rendement van ca. 75 %. Uit elke kWh elektriciteit wordt dan maar 0,75 kWh in bruikbaar waterstof omgezet.

Wat is duurzaam waterstof?

Wat is groene waterstof? Groene waterstof ook wel ‘renewable hydrogen’ genoemd, is waterstof die is geproduceerd met duurzame energie. De bekendste is elektrolyse waarbij water (H2O) via groene elektriciteit wordt gesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2).

Hoeveel energie kost het om 1 liter waterstof te maken?

Het is heel moeilijk en gevaarlijk om vloeibaar te maken. Per liter waterstofgas is de energiedichtheid slechts 11 kJ (bij 1 bar druk) of 2

Hoe werkt waterstof maken?

De bekendste is elektrolyse waarbij water (H2O) via groene elektriciteit wordt gesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2). In Nederland is een groot aantal partijen bezig te experimenten met deze elektrolysers op megawattschaal. Waterstof komt ook vrij bij het op hoge temperatuur vergassen van biomassa.

Kun je waterstof zien?

Nee, je kunt waterstof niet zien, maar als je het verbrandt (zoals je aardgas ook verbrandt in bijvoorbeeld een Cv-ketel) zou je een lichte vlam kunnen waarnemen.

Hoe slaan we waterstof op?

Waterstof kan fysiek opgeslagen worden als een gecomprimeerd gas, cryogene vloeistof of op materialen gebaseerde opslag, met behulp van metaalhydriden, organische moleculen, enz. Kenmerkend aan gasopslag (1 atm massadichtheid 0,08375 kg/m3 op NTP) zijn de typische hogedrukvaten (350-700 bar).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven