Welke rechten heb je met een verblijfsvergunning?

Welke rechten heb je met een verblijfsvergunning?

Werken. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of V) mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben.

Welke landen hebben een MVV nodig?

Uw nationaliteit bepaalt of u een mvv nodig hebt

 • Australië;
 • Canada;
 • Japan;
 • Monaco;
 • Nieuw-Zeeland;
 • Vaticaanstad;
 • Verenigd Koninkrijk;
 • Verenigde Staten;

Welke groepen personen hoeven geen mvv aan te vragen om in aanmerking te komen voor een reguliere verblijfsvergunning?

Bent u een EU/EER-onderdaan of Zwitser? Dan hoeft u geen mvv of verblijfsvergunning aan te vragen.

Wie heeft een MVV nodig?

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) Als u van buiten de Europese Unie (EU) komt, heeft u meestal een visum nodig om ons land binnen te komen. Immigranten die voor een verblijf langer dan 90 dagen naar Nederland komen, hebben een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Hoe lang moet je getrouwd zijn voor een verblijfsvergunning?

U kunt als partner na 3 jaar een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. Bent u 3 jaar getrouwd?

Heeft een Roemeen een verblijfsvergunning nodig?

Heb ik een verblijfsvergunning nodig als ik voor langere tijd naar Nederland kom? U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.

Heeft een Surinamer een verblijfsvergunning nodig?

Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u mogelijk een verblijfsvergunning nodig. In veel gevallen moet u ook een visum voor lang verblijf aanvragen voordat u naar Nederland reist. Als u in Suriname woont, kunt u dit visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo.

Hoe vraag je een verblijfsvergunning aan?

U heeft alleen een verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland.

Wie kan gezinshereniging aanvragen?

Bent u Belg of EU-burger, dan kunnen uw gezinsleden de aanvraag indienen bij de Belgische ambassade of bij de gemeente. De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt de aanvragen tot gezinshereniging. U moet bewijzen dat u over voldoende huisvesting en een ziekteverzekering beschikt voor uzelf en de leden van uw gezin.

Hoe lang in Nederland voor verblijfsvergunning?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Welke documenten nodig voor verblijfsvergunning partner?

U en uw partner zijn allebei 21 jaar of ouder. U en uw partner gaan samenwonen. U hebt het basisexamen inburgering buitenland gehaald. Uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.

Wie heeft er een verblijfsvergunning nodig?

Welke rechten heb je met een verblijfsvergunning?

Welke rechten heb je met een verblijfsvergunning?

Werken. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of V) mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben.

Kan iemand uit Turkije in Nederland werken?

U mag gewoon in Nederland werken als u uit een ander land van de Europese Unie (EU) komt. Als u niet uit de EU komt gelden er voorwaarden. U heeft dan bijvoorbeeld een werkvergunning nodig.

Welke landen mag je niet in met een Nederlands paspoort?

Visum quick check

Land Visuminformatie Nederlandse burger
Finland Zakelijk: Geen visum nodig Toeristisch: Geen visum nodig
Frankrijk Zakelijk: Geen visum nodig Toeristisch: Geen visum nodig
Frans Guyana Zakelijk: Geen visum nodig Toeristisch: Geen visum nodig

Kun je met een identiteitskaart naar Engeland?

Dit geldt voor zowel Engeland, Schotland, Wales als Noord-Ierland. Tot en met 30 september kun je je Nederlandse ID-kaart nog gebruiken als je naar het VK reist. Daarna vervalt die mogelijkheid en heb je een geldig paspoort nodig. Gelukkig heb je bij een kort verblijf (maximaal 6 maanden) in het VK geen visum nodig.

Hoe lang moet je getrouwd zijn voor een verblijfsvergunning?

U kunt als partner na 3 jaar een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. Bent u 3 jaar getrouwd?

Heeft een Roemeen een verblijfsvergunning nodig?

Heb ik een verblijfsvergunning nodig als ik voor langere tijd naar Nederland kom? U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.

Wie mogen er werken in Nederland?

Werknemers met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de EER of Zwitserland mogen in Nederland werken. Voor hen is geen werkvergunning nodig. Werknemers uit overige landen mogen onder bepaalde voorwaarden in Nederland werken.

Kan je in Nederland werken zonder ingeschreven te staan?

Is inschrijven verplicht? Nee, als u korter dan vier maanden in Nederland verblijft is het niet verplicht om u in te schrijven. Maar alleen als u zich inschrijft kunt u een BSN krijgen. Om in Nederland te kunnen werken hebt u een BSN nodig.

Hoeveel landen mag je in met een Nederlands paspoort?

Het Nederlandse paspoort behoort tot de meest waardevolle reisdocumenten ter wereld. Zo kan je zonder visum naar 167 landen reizen (in 33 landen krijg je een visum bij aankomst). Het Nederlandse paspoort behoort daarmee tot de meest waardevolle reisdocumenten ter wereld.

Wat heb je nodig voor Engeland?

Personen die voor of op ten laatste 31 december 2020 reeds rechtsgeldig verbleven in het Verenigd Koninkrijk, kunnen het land in- en uitreizen met een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Voor niet-EU gezinsleden is een geldig paspoort vereist.

Heb je een visum nodig voor Engeland?

Heb ik na de Brexit een visum nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen? Voor een kort verblijf (maximaal 6 maanden) heeft u als Nederlandse burger geen visum nodig. Voor een verblijf langer dan 6 maanden heeft u vaak wel een visum nodig.

Hoe lang duurt een scheiding in Duitsland?

Procedure echtscheiding in Duitsland. Bij echtscheiding met wederzijdse instemming moet je een jaar van tafel en bed gescheiden zijn, voordat je het scheidingsverzoek bij de rechtbank indient. Iedere ander grond is veel ingewikkelder en levert nauwelijks tijdswinst op. Scheiden in Duitsland gaat niet snel.

Hoe lang is een verblijfsvergunning geldig?

Beoordeling aanvraag verblijfsvergunning De IND toetst of u aan alle voorwaarden voldoet om een verblijfsvergunning te krijgen. Binnen 90 dagen hoort u of u een verblijfsvergunning krijgt of niet. De verblijfsvergunning is meestal 5 jaar geldig en kan worden verlengd.

Wat is een Verklaring Omtrent het verblijfsrecht?

Dit is een document dat aantoont dat u niet al in het buitenland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Zo’n verklaring vraagt u op in uw laatste woonplaats in het buitenland. U moet de verklaring ook laten legaliseren zodat deze ook geldig is in Nederland.

Hoe lang alimentatie betalen voor kind in Duitsland?

Als er kinderen zijn moet er tot het jongste kind 12 jaar oud is alimentatie worden betaald. En als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft standgehouden, zal er tot een maximumtermijn van 10 jaar moeten worden betaald.

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Dit verbreekt alle juridische banden tussen u en uw partner. Bij een scheiding van tafel en bed bent u uit elkaar, maar blijft u volgens de wet getrouwd. U moet wel hetzelfde regelen als bij een echtscheiding.

Hoeveel kost een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd?

Kosten aanvraag Voor de aanvraag onbepaalde tijd of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen betaalt u € 192. Minderjarigen betalen € 64.

Hoe lang mag je in Nederland blijven als toerist?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Wat is een verklaring geen schijnhuwelijk?

Met een Verklaring geen schijnhuwelijk verklaart u niet te trouwen om een verblijfsvergunning te krijgen. Dit geldt ook voor een geregistreerd partnerschap.

Wat is een schijnhuwelijk?

Een schijnhuwelijk is een huwelijk met het doel om een verblijfsvergunning voor een buitenlander te krijgen. Door een schijnhuwelijk woont iemand onterecht in Nederland. Daarom controleert de overheid mogelijke schijnhuwelijken.

Hoe lang moet je getrouwd zijn om verblijfsvergunning te krijgen?

Indien sprake is van een huwelijk met een Unieburger bestaat er na 3 jaar huwelijk, waarvan 1 jaar verblijf in Nederland, recht op behoud van het verblijfsrecht in Nederland. Indien sprake was van een relatie, ontstaat dit recht als de relatie en het gezamenlijk verblijf in Nederland minimaal 3 jaar hebben geduurd.

Hoe kom ik aan een verblijfsvergunning in Nederland?

Referent in Nederland vraagt verblijfsvergunning aan In veel gevallen heeft u een referent nodig om naar Nederland te komen. Deze haalt u naar Nederland. De referent kan een erkende werkgever zijn. Uw referent vraagt de verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland.

Wat moet ik doen als ik iemand naar Nederland wil halen?

Belangrijkste voorwaarden voor u

 1. U bent 21 jaar of ouder.
 2. U bent Nederlander. Of u heeft een geldige Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.
 3. U heeft voldoende, duurzaam en zelfstandig inkomen. Hiermee bedoelt de IND dat u genoeg geld verdient om minimaal 1 jaar voor u en uw partner te zorgen.

Heb ik een verblijfsvergunning nodig?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt wonen, van buiten de EU/EER komt en afkomstig bent uit een land dat een visumplicht heeft voor Nederland.

Hoe lang in Nederland voor verblijfsvergunning?

Hoe krijg je een verblijfsvergunning als vluchteling?

Als de asielaanvraag is goedgekeurd, betekent dit dat de persoon officieel is erkend als vluchteling. Dat wil zeggen dat Nederland vindt dat deze persoon bescherming nodig heeft, en dus in Nederland mag blijven. Vluchtelingen met een goedgekeurde asielaanvraag krijgen een verblijfsvergunning.

Welke twee procedures zijn er voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Nederland?

Toegang- en verblijfprocedure (tev) Met 1 procedure kunt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en een verblijfsvergunning aanvragen. Dat is de toegangs- en verblijfsprocedure (tev). Deze is geregeld in de Wet modern migratiebeleid. Met een tev vraagt u vanuit het buitenland verblijf in Nederland aan.

Kun je zomaar in Nederland komen wonen?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u in Nederland bij familie wilt komen wonen. Niet iedereen krijgt een verblijfsvergunning; dit hangt af van uw situatie en van het familielid bij wie u van plan bent te wonen. Uw familielid in Nederland kan de verblijfsvergunning voor u aanvragen.

Hoeveel moet je verdienen om iemand naar Belgie te halen?

Momenteel bedraagt dat 1.628,83 euro.

Hoe lang duurt het om een verblijfsvergunning te krijgen?

Een wettelijke beslistermijn van 6 maanden geldt voor: Aanvraag verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd. Aanvraag verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene.

Als u een verblijfsvergunning aanvraagt, zijn er 2 mogelijkheden:

 • U heeft, naast de verblijfsvergunning een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Beide vraagt u tegelijkertijd aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst.
 • U heeft alleen een verblijfsvergunning nodig.

Hoe lang duurt het aanvragen van een MVV?

De behandeling van uw aanvraag door de IND duurt maximaal 90 dagen. Is de beslissing van de IND positief, dan levert u uw paspoort in bij de ambassade of het consulaat waar u de aanvraag heeft gedaan. Het duurt dan nog maximaal 10 werkdagen om uw mvv in uw paspoort te plaatsen.

Wat gebeurt er als je een verblijfsvergunning krijgt?

Verblijfsvergunning regulier Dit is een speciaal inreisvisum. Met de gecombineerde procedure Toegang en Verblijf (TEV) vraagt u tegelijkertijd de mvv en daaropvolgende verblijfsvergunning aan. Uw nationaliteit bepaalt of u mvv-plichtig bent. Ook als u (met een verblijfsvergunning) buiten uw land van herkomst woont.

Na vijf jaar kunnen vluchtelingen een verblijfsvergunning aanvragen om voor ‘altijd’ te blijven. Ze moeten dan wel hun inburgeringsexamen hebben gehaald, en de afgelopen vijf jaar ook daadwerkelijk in Nederland hebben gewoond. Ze mogen dus niet een half jaartje of meer tijdelijk ergens anders hebben gewoond.

Hoe kom ik aan een verblijfsvergunning in Belgie?

Een visum moet u aanvragen bij de Belgische ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Als er in het land waar u woont geen Belgische Ambassade of Consulaat is, moet u zich wenden tot de Belgische Ambassade die bevoegd is voor uw land. Meestal is dat in één van de buurlanden.

Heeft een Pool een verblijfsvergunning nodig?

Nee, niet nodig. Polen behoort tot de EU. Wie vanuit een ander EU-land hier komt wonen, heeft geen verblijfsvergunning nodig. “U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt wonen, van buiten de EU/EER komt en afkomstig bent uit een land dat een visumplicht heeft voor Nederland.

Heb ik een MVV nodig?

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) Als u van buiten de Europese Unie (EU) komt, heeft u meestal een visum nodig om ons land binnen te komen. Immigranten die voor een verblijf langer dan 90 dagen naar Nederland komen, hebben een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Welke procedure moet je volgen voor het aanvragen van een TEV?

Dan heeft u in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig. Soms moet u daarvoor eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen. Dit is een speciaal inreisvisum. Met de gecombineerde procedure Toegang en Verblijf (TEV) vraagt u de mvv en de daaropvolgende verblijfsvergunning aan.

Hoe lang duurt het voor een verblijfsvergunning?

Wat kost het verlengen van een verblijfsvergunning?

De aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning medische behandeling kost € 379. De verlenging van de andere verblijfsvergunningen humanitair tijdelijk kost € 0. De aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning buiten schuld kost € 342.

Wat moet ik hebben voor een MVV aanvraag?

Ophalen mvv In de brief staat welke documenten u moet meenemen naar de afspraak. De vertegenwoordiging wil bijvoorbeeld uw originele gelegaliseerde huwelijksakte of ongehuwdverklaring zien. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

Wat heb je nodig om mvv aan te vragen?

Wat heb ik nodig voor de aanvraag van een MVV (machtiging tot voorlopig verblijf)

 • U bent allebei 21 jaar of ouder;
 • Aanvraagformulier voor het verblijfsdoel ‘familie en gezin’;
 • Kopie paspoort van de aanvrager;
 • Kopie paspoort of ID van de referent;
 • Inburgeringscertificaat buitenland;

Hoelang mag je in Nederland blijven?

Wat kost een verblijfsvergunning in Nederland?

Leges: kosten van een aanvraag

Kosten visa
​Verblijfsvergunning met mvv ​€ 69
​​Verblijfsvergunning zonder mvv ​​€ 64
​Verlenging € 64

Kun je trouwen zonder verblijfsvergunning?

Als iemand zonder verblijfsvergunning wil trouwen, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand eerst onderzoeken of er sprake is van een schijnhuwelijk (alleen trouwen voor verblijf in Nederland). Ook is trouwen nog niet nodig om een verblijfsvergunning ‘verblijf bij partner’ aan te vragen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven