Wat is een wisselcontact relais?

Wat is een wisselcontact relais?

De meeste relais hebben ten minste één set met een zogeheten wisselcontact (bestaande uit drie contacten: moedercontact, maakcontact en verbreekcontact). Er zijn relais met wel 12 sets contacten. Voor gelijkspanningsspoelen maakt het niet uit welke polariteit de aangelegde spanning heeft.

Wat is een potentiaal vrij contact?

otentiaalvrije contacten verwijzen naar een contact of een relais welke geen stroom opwekt of onderbreekt. Normaalgesproken heeft een ander relais of apparaat de taak van het starten of stoppen van de stroom.

Wat doet een hulpcontact?

Hulpcontacten zijn dunne componenten die je kan plaatsen in je groepenkast. Hulpcontacten kunnen kleine stromen schakelen. Deze contacten zijn licht geconstrueerd en hebben een functie in het stuurstroomcircuit. Omdat deze hulpcontacten kleinere stromen voeren, zijn zij minder robuust uitgevoerd als hoofdcontacten.

Hoe werkt een Vertragingsrelais?

De tijdrelais hebben dezelfde functie als een knipperrelais met het verschil dat de puls- en pauzetijden voor tijdsafhankelijke besturingen van elkaar verschillen en dus afzonderlijk kunnen worden ingesteld. De gebruiker is in staat om zelf de pulstijd ten opzichte van de pauzetijd in te stellen.

Wat is de werking van een relais?

Tijdrelais – Multifunctioneel relais. Een tijdrelais kan met een vooraf ingestelde in- of uitschakelvertragingstijd een willekeurig aantal relaiscontacten openen of sluiten. Tijdrelais hebben verschillende functies en eigenschappen.

Wat is een relais punt?

Een relais bestaat uit maak en/of verbreek contacten die bediend worden door een elektromagneet. Een elektromagneet is een van koperdraad gewonden spoel die gewikkeld zit om een week ijzeren kern. Zodra er spanning op de spoel komt, gaat het wisselcontact bewegen, en komt dan tegen een ander contactpunt aan.

Wat betekent potentiaal vrij?

Potentiaalvrij wil eigenlijk zeggen dat je met een apparaat een vreemde spanning kan schakelen. spanning uit het zelfde circuit wat deze aangeboden krijgt. Denk hierbij aan een bestaande lichtschakelaar als voorbeeld. Op de schakelaar staat 230V en als de schakelaar word omgezet gaat de lamp aan omdat deze ook 230V is.

Wat is een no contact?

Bij een pulsdrukker (met veer die altijd in zijn russtand terugkeert als je hemt niet bediend) heb je meestal te maken met een NO (Normal Open) contact. Sommige schakelaars hebben een extra contact dat stroom doorlaat wanneer je de schakelaar niet indrukt (in ruststand).

Wat is een hulprelais?

Een relay / relais doet niks anders dan van een kleine stuurstroom een grote hoofdstroom maken. Zo kan met een kleine schakelaar een groot elektronisch component in- en uitgeschakeld worden. Dit is mogelijk doordat een relay / relais in feite een schakelaar is.

Wat is het verschil tussen een contactor en een relais?

Contactoren zijn elektromagnetische schakelaars die hogere belastingen aankunnen in vergelijking met een relais. Contactoren worden vanop afstand bediend. Ze hebben 2 schakelstanden (bij normale toepassingen schakelen ze monostabiel). In tegenstelling tot relais hebben contactoren altijd 2 onderbrekingen per contact.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven