Wat is het ouderlijk gezag?

Wat is het ouderlijk gezag?

Een ouder die gezag over een kind heeft, moet het kind verzorgen en opvoeden. Daarnaast mag de ouder officiële handelingen uitvoeren voor het kind. Zoals een handtekening zetten voor de aanvraag van een paspoort.

Wie heeft het ouderlijk gezag over het kind?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Wat als ouders komen te overlijden?

Vaak hebben ouders gezamenlijk gezag over hun kinderen. Komt één van de ouders te overlijden dan gaat het gezag automatisch over op de andere ouder. Dat geldt ook indien de overleden ouder het gezag deelde met een derde, niet zijnde een ouder. Alleen is er dan na de dood van de ouder sprake van voogdij.

Wat gebeurt er als je je kind niet erkend?

Wenst de vader het kind niet te erkennen, dan kan de moeder een procedure starten tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Al is de biologische vader als verwekker van het kind van rechtswege verplicht alimentatie te betalen, is in de praktijk vereist dat het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld.

Heeft vader gezag?

Als de ouders na de geboorte van het kind in het huwelijk treden, krijgt de vader ook automatisch het gezag. De vader moet het kind dan wel erkend hebben. Als de ouders na de geboorte van het kind een geregistreerd partnerschap aangaan, krijgt de vader niet automatisch het ouderlijk gezag.

Wat betekent wettelijk gezag?

Ouderlijk gezag betekent dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het gezag kan ook bij iemand anders of een instelling liggen. Die heet dan voogd. Er zijn geen coronabeperkingen meer voor toegang tot gerechtsgebouwen en zittingszalen.

Heeft een vader altijd recht op gezag?

De vader heeft niet automatisch het gezag. U moet daarvoor samen een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank. Als de griffier het verzoek goedkeurt, schrijft hij dat op in het gezagsregister. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de vader het kind erkend moet hebben.

Heeft u het gezag over kinderen uit een voorgaand huwelijk geregistreerd partnerschap?

Kinderen van gehuwde ouders / geregistreerde partners Ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben automatisch samen het ouderlijk gezag over de kinderen die binnen het geregistreerd partnerschap worden geboren. Voorwaarde is dat de vader de kinderen heeft erkend.

Waar gaan je kinderen heen als je komt te overlijden?

Waar gaat het kind heen als ik overlijd? Als beide ouders van een minderjarig kind overlijden, wordt er een of twee voogden aangewezen. Dit zijn de mensen die vanaf dat moment jullie kind opvoeden en verzorgen. De ouders kunnen bijvoorbeeld in hun testament vastleggen naar wie de voogdij volgens hen moet gaan.

Wat als ik kom te overlijden?

Je moet aangifte doen in de gemeente van overlijden. Eventueel kan de begrafenisondernemer dat voor je doen. Van de gemeente ontvang je dan de Akte van overlijden. De gemeente legt dit vast in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Kun je een kind niet erkennen?

De vader kan door de moeder niet verplicht worden het kind te erkennen. Wel kan zij gerechtelijk laten vaststellen wie de verwekker is, aan de hand van DNA test. De rechter kan een DNA test bevelen, in het belang van het kind. In zoverre moet de vader dus een inbreuk dulden op zijn integriteit.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven