Wat is het verschil tussen 1e lijn en 2e lijn?

Wat is het verschil tussen 1e lijn en 2e lijn?

De zorg is algemeen, alle zorgverleners in de eerste lijn zijn algemeen opgeleid en niet gespecialiseerd. De zorgverleners in de eerste lijn kunnen je door verwijzen naar een specialist dan kom je in de twee lijn zorg. Huisartsen, tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten en thuisverpleging.

Wat is eerstelijns Jeugdhulp?

Eerstelijnszorg is de zorg waar iedereen terecht kan zonder verwijzing. Hieronder vallen: huisartsen (en praktijkondersteuners) tandartsen (en andere mondzorgverleners zoals mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici)

Wat is eerstelijns en ketenzorg?

Eerstelijnszorg is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.

Wat is 2e lijns fysiotherapie?

Bij tweedelijns fysiotherapie kunt u denken aan de vaak complexere zorg die een fysiotherapeut kan verlenen. Deze zorg is niet beter maar de doelgroep die de zorg krijgt heeft vaak onderliggende klachten. Dit is bijvoorbeeld de zorg in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Wat is eerste lijn GGZ?

Basis ggz. In de eerste lijn verleent onder meer de huisarts zorg, het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsychologen basis ggz. Deze eerstelijnszorg is generalistisch, snel en gemakkelijk toegankelijk. De eerstelijnshulpverleners kunnen advies inwinnen bij gespecialiseerde ggz-instellingen.

Wat is nulde lijn zorg?

Bij zorg zonder hulpvraag, spreken we van preventieve gezondheidszorg. Dit wordt ook wel nuldelijnszorg (Mackenbach & Van der Maas, 2008) genoemd. De Gemeentelijke Gezondheids Diensten (GGD’en) verlenen vaak deze zorg.

Wat is een eerstelijns dietist?

Eerstelijnszorg is de zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing. Hieronder vallen: zorg van huisartsen (en praktijkondersteuners) zorg van tandartsen (en andere mondzorgverleners zoals mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici)

Wat is eerstelijns GGZ?

Wat is een eerstelijns diëtist?

Wat is belangrijk bij ketenzorg?

Het doel van ketenzorg is dat de patiënt een samenhangend, kwalitatief goed aanbod ontvangt op het gebied van behandeling, zorg en welzijn. Dit aanbod sluit zo goed mogelijk aan op de behoefte van de patiënt en de patiënt heeft geen last van muren en belangen tussen organisaties.

Wat is het verschil tussen 1e lijn en 2e lijn?

Wat is het verschil tussen 1e lijn en 2e lijn?

De zorg is algemeen, alle zorgverleners in de eerste lijn zijn algemeen opgeleid en niet gespecialiseerd. De zorgverleners in de eerste lijn kunnen je door verwijzen naar een specialist dan kom je in de twee lijn zorg. Huisartsen, tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten en thuisverpleging.

Wat is eerstelijnszorg en tweedelijnszorg?

Bij eerstelijnszorg kan je direct zonder verwijzing terecht. Bij tweedelijnszorg is er een doorverwijzing nodig. Bij klachten wend je je dus als eerste tot de eerstelijnszorg. Indien nodig kan je een doorverwijzing krijgen naar een specialist.

Wat is eerstelijns zorg?

Eerstelijnszorg is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.

Welke zorg valt onder eerstelijns en tweedelijns zorg?

Hieronder vallen: zorg van huisartsen (en praktijkondersteuners) zorg van tandartsen (en andere mondzorgverleners zoals mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici) fysiotherapie.

Wat is 1e en 2e lijn?

Dit zijn bijvoorbeeld alle specialisten in het ziekenhuis of kliniek. Maar ook revalidatie en psychische hulp vallen onder tweedelijnszorg. Zonder verwijzing kan je niet bij deze zorgverleners terecht, of het betekent automatisch dat de kosten voor jouzelf zijn en niet vergoed worden door de zorgverzekering.

Wat is tweede lijn zorg?

Tweedelijnszorg is ondere andere de zorg door specialisten in ziekenhuizen en klinieken en revalidatiezorg. Maar ook tweedelijns ggz, zoals psychologische zorg, valt hieronder. De meeste tweedelijnszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat is eerstelijns fysiotherapie?

Bij de eerstelijns fysiotherapeut kunt u dus terecht voor uiteenlopende klachten van uw bewegingsapparaat zoals een sportblessure of voor het herstel na een operatie. De tweedelijnszorg is voor u van toepassing wanneer u al in behandeling bent bij een ziekenhuis of verpleeghuis.

Wat is eerstelijns Jeugdhulp?

Eerstelijnszorg is de zorg waar iedereen terecht kan zonder verwijzing. Hieronder vallen: huisartsen (en praktijkondersteuners) tandartsen (en andere mondzorgverleners zoals mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici)

Wat valt er onder tweedelijnszorg?

Tweedelijnszorg is ondere andere de zorg door specialisten in ziekenhuizen en klinieken en revalidatiezorg. Maar ook tweedelijns ggz, zoals psychologische zorg, valt hieronder. De meeste tweedelijnszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarvoor betaalt u in veel gevallen wel eerst uw eigen risico.

Wat is eerstelijns psychologische zorg?

Een eerstelijns psycholoog biedt toegankelijke psychologische hulp bij verschillende psychische klachten en problemen. Daarnaast kan een eerstelijns psycholoog een diagnose stellen en of cliënten zo nodig doorverwijzen naar een gespecialiseerde psycholoog of een psychiater.

Wat is tweede lijns zorg?

Wat is 2e lijns psychologische zorg?

Tweedelijnspsycholoog is een ‘algemeen begrip’ voor een psycholoog werkend in een tweedelijns praktijk of in de specialistische GGZ. Valt sinds 2014 onder de Gespecialiseerde GGZ. Behandelt zware of specialistische psychische problematiek. De behandelingen zijn zorgtrajecten: kort, middel, lang en intensief.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven