Wat is mogelijke referentie?

Wat is mogelijke referentie?

Bij een vermelding van mogelijk gewenste referenties in de vacature is het handig om alvast de referaat bij naam en toenaam te noemen. Je vermeldt in dat geval de naam van de referaat en de functie die van toepassing is.

Wie kan een referentie zijn?

Wie kan je inzetten als referentie Het beste kan je kiezen voor iemand die met jou gewerkt heeft en jou goed kent. Bijvoorbeeld een werkgever of een manager onder wie je in het verleden gewerkt hebt. Maar denk ook aan collega’s of mensen met wie je een project hebt opgezet.

Hoe heet iemand die een referentie geeft?

Een referentie is met betrekking tot een sollicitatie- of selectieprocedure het noemen van een contact(persoon) bij een eerdere werkgever of onderwijsinstelling van een sollicitant. Referenties kunnen op een curriculum vitae of op verzoek worden gegeven. …

Wat vraag je aan een referentie?

3. Stel relevante vragen aan de referent

  • Wat is uw relatie tot de sollicitant?
  • Hoe lang heeft u samengewerkt?
  • Wat zijn volgens u de sterke punten en wat zijn de verbeterpunten?
  • Hoe verwacht u dat hij zal functioneren in de functie van …?
  • Zou u hem opnieuw aannemen?

Wat zijn goede referentie vragen?

Uiteraard vraag je alleen iemand van wie je verwacht dat hij of zij een positief beeld van je zal schetsen. Het is goed om even na te vragen of je beoogde referentie jou op basis van jullie gedeelde verleden zou aanbevelen. Daarna kun je dan de vraag stellen of je hem of haar als referentie mag noemen.

Wat is een referentie onderzoek?

Met een referentieonderzoek kan worden vastgesteld of het cv van de sollicitant klopt. Belangrijker is de verificatie van die zaken waarvan hij aangeeft dat hij dit kan. Het gaat dus niet alleen om het controleren van of iemand ergens daadwerkelijk gewerkt heeft, maar ook om deze persoon presteerde.

Is een referentie verplicht?

In de wet is niets geregeld over het moeten of mogen afgeven van referenties. Over het afgeven van een getuigschrift is dat wel het geval. De werkgever moet een grondslag hebben om referenties te mogen verstrekken, bijvoorbeeld toestemming van de ex-werknemer of een wettelijke verplichting.

Hoe noem je iemand die referentie geeft?

Een referentie is met betrekking tot een sollicitatie- of selectieprocedure het noemen van een contact(persoon) bij een eerdere werkgever of onderwijsinstelling van een sollicitant.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven