Wat is toeslagmateriaal voor beton?

Wat is toeslagmateriaal voor beton?

In Nederland bestaat het toeslagmateriaal in beton meestal uit zand en grind, maar afhankelijk van de prestatie-eisen en de beschikbaarheid van deze materialen, kan ook basalt, graniet, kalksteen, kwarts en betongranulaat worden verwerkt.

Wat is toeslagstoffen?

Toeslagstoffen zijn materialen die aan een basismateriaal worden toegevoegd om bijvoorbeeld een beter geheel te maken, holle ruimten te vullen waardoor de sterkte toeneemt, of om ruimten met minder massa te creëren.

Wat is granulaat in beton?

Gesloopt beton kan na bewerken – denk aan het breken, zeven en reinigen ervan – perfect worden hergebruikt als toeslagmateriaal in beton, ook wel beton granulaat genoemd. Beton granulaat wordt in de wegenbouw gebruikt als verhardingslaag van steenmengsel. Beton granulaat is geschikt voor relatief zwaar belaste wegen.

Hoe kun je grind vervangen voor granulaat?

Betongranulaat zonder vervuiling en staalresten kan primair grind voor 100 procent vervangen. Het heeft echter niet voor 100 procent dezelfde eigenschappen. De hoeveelheid beschikbaar en bruikbaar betongranulaat groeit. De inzet van betongranulaat is van belang voor een circulaire economie.

Welke prestatie eisen moet beton aan voldoen?

Basiseisen

  • NEN-EN 206 en NEN 8005;
  • de sterkteklasse;
  • de milieuklassen;
  • de consistentieklasse of de richtwaarde voor de consistentie;
  • de chloridenklasse;
  • de maximale nominale grootste korrelafmeting van het toeslagmateriaal; bij lichtbeton of zwaarbeton: de klasse van de volumieke massa of de richtwaarde daarvoor.

Wat is granulaat voer?

Granulaat is een visvoer in korrelvorm. Granulaat voer is compact en zinkt geleidelijk aan naar de bodem. Granulaat blijft kort drijven, waarna het langzaam naar de bodem zinkt. Zo krijgen vissen uit alle waterlagen de kans om te eten.

Wat is Zeefzand?

Zeefzand is een zandsoort die voortkomt uit de recyclage van bouwpuin. Bij dit recyclageproces worden producten zoals beton, stenen en stabilisé gezeefd.

Wat kost betongranulaat?

Vergelijkbare producten

Omschrijving Verkoopprijs incl. BTW
MENGGRANULAAT VAN GEBROKEN PUIN 0-20 MM, LOSGESTORT € 22,05 per m³ Productnummer 539020
MENGGRANULAAT VAN GEBROKEN PUIN 20-31,5 MM, LOSGESTORT € 14,15 per ton Productnummer 539120

Wat zijn granulaat korrels?

Granulaat is materiaal in korrelvorm, of in de vorm van korrelig poeder. Kunststofgranulaat wordt gebruikt als grondstof voor spuitgietmachines en extrusie. Het granulaat wordt, bij kunststoffen, door verwarming gesmolten en onder grote druk in de gewenste vorm gespoten of geperst.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven