Wat is verstedelijkt?

Wat is verstedelijkt?

Verstedelijking of urbanisatie is de geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in het levenspatroon van de bevolking.

Wat zijn de oorzaken van bevolkingsgroei?

Oorzaken zijn een groter geboortecijfer dan sterftecijfer, waardoor er meer mensen geboren worden dan er sterven in een bepaalde periode. Naast dit reproductie-overschot kan er ook een grotere toestroom van inwoners door immigratie zijn dan de uitstroom door emigratie.

Waar moet een stad aan voldoen?

Een stad is, in tegenstelling tot een dorp, een grotere plaats waar mensen wonen, gelegen aan grotere verkeerswegen en met een eigen bestuurs- en verzorgingsstructuur. Het onderscheid tussen steden en dorpen wordt meestal gemaakt op grond van de grootte (het aantal inwoners) of het voorzieningenniveau.

Waardoor stijgt de urbanisatie in Azie zo snel?

Veel mensen trekken naar de stad in de hoop op een betere toekomst. Armoede in agrarische gebieden en hervormingen op het platteland zijn redenen voor de trek naar de steden.

Wat is vergrijzing en wat zijn de oorzaken?

De sterfteontwikkeling is feitelijk de belangrijkste oorzaak van de vergrijzing. Nederlanders leven gemiddeld steeds langer, mannen gemiddeld bijna 80 jaar en vrouwen 83 jaar. De stijging van de gemiddelde levensduur kwam in het verleden vooral door het terugdringen van besmettelijke ziekten.

Wat zijn de oorzaken van de enorme groei in Nigeria?

Nigeria wordt het nieuwe China

  • Gemiddeld zes kinderen. De voorspellingen zijn afkomstig uit een recent rapport van het departement economie en sociale zaken van de Verenigde Naties.
  • Geen anticonceptie.
  • Hoog geboortecijfer, ondanks opkomst economie.
  • Krimp.

Wat is het gevolg van urbanisatie?

De definitie van urbanisatie is eigenlijk de trek van mensen van dunbevolkte gebieden naar dichtbevolkte gebieden: ook wel de trek van het platteland/dorpjes naar de stad. Een nadelig gevolg van urbanisatie is bijvoorbeeld het ontstaan van krottenwijken in derdewereldlanden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven