Wat moet je regelen voor je kind als je niet getrouwd bent?

Wat moet je regelen voor je kind als je niet getrouwd bent?

Wettelijk is er niets geregeld Als je een kind krijgt en niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, is er wettelijk gezien vrijwel niets geregeld. Je zult daarom zelf de zaken goed moeten regelen. Zo moet je als vader of duomoeder of -vader het kind erkennen en het gezag aanvragen.

Wie erft als je niet getrouwd bent?

Feitelijk samenwonen Feitelijk samenwonenden hebben géén erfrecht ten opzichte van elkaar. Dat wil zeggen dat de langstlevende partner niets automatisch erft. Om de feitelijke partner iets te schenken bij overlijden, al was het maar om deze in de gezinswoning te laten wonen, moet er dus een testament opgemaakt worden.

Heb je recht op alimentatie als je niet getrouwd bent?

Wanneer u niet gehuwd bent geweest of geen geregistreerd partnerschap hebt gehad, is partneralimentatie alleen verplicht als u hierover afspraken heeft gemaakt in een samenlevingscontract. Als u heeft samengewoond zonder samenlevingscontract, is er geen verplichting tot partneralimentatie.

Heeft vader automatisch gezag?

Getrouwd of geregistreerd partnerschap: automatisch gezag Als man bent u voor de wet ook automatisch de vader. U hoeft het kind niet te erkennen. Dan krijgt u ook automatisch ouderlijk gezag. Voorwaarde is wel dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend.

Wie erft wat bij overlijden echtgenoot?

Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

Wie erft wat bij wettelijk stelsel?

In het wettelijk erfrecht zal de volledige nalatenschap toekomen aan de langstlevende echtgenoot in vruchtgebruik en aan de kinderen in blote eigendom. Het recht van vruchtgebruik houdt in dat de langstlevende echtgenoot gerechtigd is op de inkomsten van het vermogen, m.n. de interesten, dividenden, huurgelden…

Hoe wordt de overheid in het algemeen geïnformeerd dat er een kind geboren is?

U moet binnen 3 dagen na de geboorte van uw baby aangifte doen. Dat doet u in de gemeente waar uw kind is geboren. Na de aangifte geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte af.

Kan de baby de achternaam van beide ouders krijgen?

De dubbele geslachtsnaam kan uit maximaal twee namen bestaan en zal geschreven worden zonder koppelteken, dus bijvoorbeeld Jansen De Boer. Zo krijgen ouders de keuze voor bijvoorbeeld: Jansen, De Boer, Jansen De Boer en De Boer Jansen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven